Europe goes local

Europe goes local

Europe goes local -  Supporting Youth Work at the Municipal Level

Europe goes local (EGL) trenutno je jedan od najvećih europskih projekata u području rada s mladima (eng. youth work)  kojim se želi pružiti podrška radu s mladima na lokalnoj razini.

Radi se o trogodišnjem strateškom partnerstvu unutar Erasmus+ programa za mlade koji okuplja 25 europskih aktera: 20 nacionalnih agencija, The SALTO-YOUTH Participation Resource Centre, Partnerstvo između Europske komisije i Vijeća Europe u području mladih, Europski forum mladih i dvije mreže: POYWE i InterCity Youth. Trajanje projekta je od lipnja 2016. do svibnja 2019. godine.

  • U 1. godini projekta glavna aktivnost bila je mapiranje rada s mladima na lokalnoj razini u Europi. Rezultati su predstavljeni na europskoj konferenciji u Ljubljani (31.5.- 2.6.2017.g.) gdje je 150 sudionika iz 22 zemlje raspravljalo na pet tema: razvoj poboljšana kvaliteta rada s mladima u pogledu politike i prakse, iskorak prema marginaliziranim skupinama, integriranje europskih projekata u svakodnevnom radu s mladima, upravljanje u radu s mladima na lokalnoj razini, pronalaženje adekvatnih i konstruktivnih uloga i pozicija u međusektorskoj suradnju. Paralelno je svaka Nacionalna agencija izradila svoj akcijski plan za naredno razdoblje.
  • U tijeku je 2. faza projekta tijekom koje Nacionalna delegacija detaljno razrađuje nacionalne aktivnosti koje će se provoditi od listopada 2017. godine do travnja 2018. godine. Paralelno se na europskoj razini radi na dubinskoj analizi gore navedenih tema. Obje aktivnosti bit će predstavljene na 2. europskoj konferenciji.
  • U trećoj i završnoj fazi projekta (srpanj 2018. – svibanj 2019.) izradit će se preporuke i tzv. toolkit za pružanje podrške svim relevantnim akterima kako bi se podigla razina kvalitete rada s mladima na lokalnoj razini: izgradnja kapaciteta, resursi za mobilizaciju te umrežavanje i suradnja. Ti rezultati bit će predstavljeni na završnoj konferenciji koja uključuje sve ciljane skupine: donositelje odluka, istraživače, predstavnike profitnog sektora i međunarodne institucije i organizacije.

FB stranica projekta: https://www.facebook.com/europegoeslocal