11/02/2020

Što je "Akcija za 5!"?

O AKTIVNOSTI

Centralni događaj “Akcije za 5!” obuhvaća sudjelovanje mladih između 14 i 19 godina u simulaciji rada Gradskog vijeća Grada Rijeke kroz pisanje projektnih prijedloga, debate i glasovanja. Sadržaji i teme svake se godine prilagođavaju aktualnim potrebama mladih.

Tijek "Akcija za 5!"

Tijekom jednog dana, pet grupa srednjoškolaca samostalno odlučuje o projektnoj ideji, razrađuje plan provedbe, piše projektni prijedlog i izglasava najbolji projekt, za čiju realizaciju Grad Rijeka osigurava 5.000,00 kn. Uz najbolji, nagrađuje se i najoriginalniji projekt, te grupa učenika koja je na najkonstruktivniji način pridonijela raspravama.

Cilj projekta "Akcija za 5!"

Pružanje mogućnosti mladima između 14 i 19 godina da razviju vještine potrebne za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Također, projekt pruža mladima prostor za razvijanje i unapređivanje komunikacijskih vještina i vještina potrebnih za timsku suradnju, te kritičkog i kreativnog mišljenja.

Tko sudjeluje?

50 učenika i učenica riječkih srednjih škola podijeljenih u 5 projektnih grupa i jednu novinarsku.

Vrijeme i mjesto održavanja

Svake godine od listopada do prosinca u Gradu Rijeci (Korzo 16) i prostorijama udruge Delta.

Organizatori

Udruga Delta i Grad Rijeka.