12/01/2017

Projekt Rural youth 2020

O AKTIVNOSTI

Projekt Rural youth 2020 je projekt koji provodi udruga Delta uz financijsku podršku Primorsko – goranske županije. Projekt sadrži ključne aktivnosti u području razvoja demokratske političke kulture mladih na ruralnim područjima PGŽ-a. Istraživanjem potreba mladih, uspostavom zagovaračkih aktivnosti, provedbom radionica sa Savjetom mladih izravno utječemo na prepoznavanje mladih kao društveni i ekonomski kapital svoje ruralne zajednice koji može pridonijeti njegovu razvoju i napretku. Projekt svojom provedbom osigurava kvalitetnu podlogu za razvoj novih ideja, projekata i aktivnosti mladih koje doprinose razvoju ruralnih područja.

Ovaj projekt usmjeren je na poticanje mladih na demokratsko sudjelovanje u svojoj ruralnoj zajednici te na razvoj vještina predstavnika Savjeta mladih u području savjetodavnog rada, pregovaranja i zagovaranja prema lokalnoj vlasti.

Cilj projekta je istražiti potrebe mladih na ruralnom području PGŽ-a u području demokratske političke kulture mladih te unaprijediti zagovaračke kapacitete predstavnika savjeta mladih na ruralnom području PGŽ-a na temelju rezultata istraživanja.

Iz navedenih ciljeva proizlaze projektne aktivnosti, a to su istraživanje o potrebama mladih na ruralnom području PGŽ-a u području demokratske kulture mladih te uspostava i provedba zagovaračkih programa predstavnika savjeta mladih na ruralnom području PGŽ-a.