O udruzi

O udruzi

Udruga Delta osnovana je 2008.g. u Rijeci s ciljem osnaživanje građana radi jačanja njihovog utjecaja na društvene procese. S vremenom se Delta usmjerila na mlade koji su njezina najvažnija korisnička skupina. Danas je Delta usmjerena na:

1) osnaživanje mladih za osobni i interpersonalni razvoj te sudjelovanje u društvenim procesima (kroz uključivanje mladih u oblikovanje programa, neformalno obrazovanje i volontiranje)

2) društvenu i političku participaciju mladih (strukturirani dijalog, zagovaranje, volontiranje)

3) doprinos razvoju područja mladih (istraživačko - izdavačka djelatnost, umrežavanje osoba koje rade mladima, društveno-korisno učenje, građanski odgoj i obrazovanje).

Delta je regionalni partner nacionalnim i regionalnim organizacijama koje se bave mladima i razvojem demokratskog društva te je ujedno članica Mreže mladih Hrvatske GOOD inicijative.

Delta broji 24 članova i članica.

Udrugu zastupaju:

1) Članovi Upravnog odbora:

Marko Laća, predsjednik

Ivana Aničić, zamjenica predsjednika

izv.prof.dr.sc. Bojana Ćulum Ilić, članica.

2) Članovi izvršnog tima:

Maja Uršić Staraj. izvršna direktorica

Maša cek, voditeljica projekata.

Delta trenutno ima tri stalno zaposlene osobe: Maju Uršić Staraj (izvršna direktorica), Mašu Cek (voditeljica projekata) i Emu Žufić (suradnica na provedbi projekata) te ima mrežu vanjskih stručnih suradnika i brojne stalne volontere.

Udruga „Delta“ (Association Delta)
Blaža Polića 2/IV, Rijeka
Tel./fax: +385 (0)51 337 279
E-mail: [email protected]
Žiro račun: Zagrebačka banka 2360000-1102062158

IBAN: HR2323600001102062158

www.udruga-delta.hr

Osobe za kontakt:

  • Maja Uršić Staraj

E-mail: [email protected]
Mob: 091/ 48 25 448

  • Maša Cek

E-mail: [email protected]