Udruga Delta

O udruzi

Udrugu Delta su 2008. godine osnovali dugogodišnji GONG-ovi aktivsti Igor Bajok, Petar Ležaja i Aleksandra Vinkerlić. Svrha osnivanja bilo je osnaživanje građana, građanskih inicijativa i udruga građana na području Republike Hrvatske, radi jačanja njihovog utjecaja na društvene procese i razvoj demokratskog i civilnog društva kroz informiranje, savjetovanje i izobrazbu.

Delta broji 18 članova i članica od kojih su ovlašteni za zastupanje udruge:

Predsjednica Maja Uršić Staraj

Izvršna direktorica Maša Cek

Članica udruge Ema Žufić

Delta trenutno ima tri stalno zaposlene osobe: Maša Cek (izvršna direktorica), Ema Žufić (projektna voditeljica), Sara Sušanj (stručna suradnica), mrežu vanjskih stručnih suradnika i brojne stalne volontere.

Djelatnosti i aktivnosti

Delta danas provodi projekte i aktivnosti s ciljevima:

  1. Osnaživanje mladih za osobni i interpersonalni razvoj te sudjelovanje u društvenim procesima
  2. Društvena i politička participacija mladih
  3. Doprinos razvoju područja mladih

Udruga djeluje u području građanskog odgoja i obrazovanja, volontiranja, strukturnog dijaloga, rada s mladima (eng. youth work), politika za mlade i društveno-korisnog učenja.

Delta provodi aktivnosti u domeni izvaninstitucionalnog obrazovanja (provedba različitih oblika edukacije), organizira javna događanja (konferencije, tribine, festivali i sl.), sudjeluje u izradi politika za mlade, provodi istraživanja, objavljuje edukativne materijale i druge aktivnosti propisane Statutom. Aktivnosti se provode kroz sektorsku i međusektorsku suradnju.

Delta je članica Mreže mladih hrvatske, GOOD inicijative i DARE mreže.

O udruzi

Misija i vizija

Udruga Delta promiče kulturu aktivnog građanstva kroz osnaživanje kompetencija mladih kako bi bili proaktivni članovi zajednice, poticanje međusektorske suradnje u područjima vezanima uz mlade te zagovaranje interesa i potreba mladih.  U svom radu Delta povezuje informiranje, neformalno obrazovanje i utjecaj na javne politike poštujući načela odgovornosti, jednakih mogućnosti i poštivanja različitosti.

Udruga "Delta": za mlade, s mladima!

Zajednica društveno odgovornih i proaktivnih građana motiviranih za prepoznavanje potreba, problema i izazova u zajednici te osmišljavanje rješenja i njihovu implementaciju.

O udruzi
Kontaktirajte nas
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje

Došlo je do pogreške prilikom slanja upita:

{{ctrl.errorMessage}}

Molimo pokušajte ponovo.

Zahvaljujemo na poslanom upitu. Odgovorit ćemo u što skorijem roku.

Kontakt