od 01/01/2020 do 31/12/2020
Akcija za 5 - Level up!

Svrha projekta „Akcija za 5 – Level Up!“ je povećanje aktivnog sudjelovanja mladih u gradu Rijeci.

U tu svrhu Udruga  Delta i Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter osposobiti će 5 studentata i/ili zainteresiranih mladih za rad s mladima srednjoškolske dobi u području aktivnog građanstva kroz organizaciju obrazovnog programa „Youthwork za 5!“. Obrazovni materijali i evaluacija programa objavit će se u priručniku „Youthwork za 5!“, kojeg će se diseminirati studentima i ostalim dionicima. Polaznici obrazovnog programa imat će priliku primijeniti stečena znanja na „Akciji za 5!“, gdje će imati priliku biti koordinatori grupa srednjoškolaca koji se educiraju za aktivan angažman u zajednici.

50 srednjoškolaca i 5 koordinatora proći će obuku za sudjelovanje na Danu akcije, organiziranom u suradnji s partnerom Gradom Rijekom. Srednjoškolci će razvijati projektne prijedloge, raspravljati o njima te odabrati pobjednički projekt. U razvoju projektnog prijedloga učenici će putem strukturiranog dijaloga imati priliku dobiti pomoć od zaposlenika Grada Rijeke, a cijeli Dan akcije biti će izveden u prostorijama gradske uprave.

Pobjednički projekt srednjoškolci će i provesti, u čemu će im podrušku pružati Udruga Delta.

Planiranim aktivnostima ne povećava se samo znanje mladih o aktivnom građanstvu već se potiče usvajanje građanskih i socijalnih kompetencija, kao i kompetencija za osobni i profesionalni razvoj. Također, uspostavlja se dijalog srednjoškolaca i donositelja odluka na lokalnoj razini. 

Aktivnosti:

  • Edukacija za radnike/ce s mladima "Youthwork za 5!" i izdavanje priručnika
  • Pripremne edukacije za sudjelovanje na "Danu akcije"
  • Mentoriranje provedbe pobjedničkog projekta grupe srednjoškolaca

Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Rijeke.

Ukupna vrijednost projekta je 85.000,00 kn, od kojih sredstva Ministarstva iznose 60.000,00 kn, a Grada Rijeke 25.000,00 kn.

Dokumenti