od 08/10/2020 do 06/05/2021
Uključivanje mladih u kreiranje lokalne politike - "Hajde reci što"

Potaknuti činjenicom da mladi nisu dovoljno uključeni u gospodarske, političke i društvene procese, a razina njihovog sudjelovanja u neformalnim političkim aktivnostima i volonterskim aktivnostima je niska, u suradnji s Gradom Kastvom i Savjetom mladih Grada Kastva prvenstveno se želi osnažiti mlade za aktivno uključivanje u procese donošenja odluka i kreiranje javnih politika za mlade u Kastvu. Ovim projektom želi se informirati mlade o važnim temama vezanima uz lokalnu zajednicu, kreirati prostor za kritičko promišljanje i donošenje vlastitih rješenja uočenih problema i/ili potreba mladih u gradu Kastvu kroz osmišljavanje i provedbu projekata mladih kroz participativni proračun, educirati mlade o osmišljavanju i provedbi projekta, upoznati lokalnu zajednicu s interesima i projektima mladih te osposobiti i osnažiti dijalog i suradnju mladih i donositelja odluka u Gradu Kastvu.

U projektu Uključivanje mladih u kreiranje lokalne politike Grada Kastva- Hajde reci što planiraju se provesti 3 projektne aktivnosti, odnosno povezane cjeline, koje doprinose postignuću postavljenih
ciljeva projekta:

1)  Informiranje mladih - predstavljanje projekta i motivacija za uključivanje
2)  Projekti mladih - Aktivnost će se realizirati kroz tri cjelodnevne radionice: "Projektni inkubator: napiši svoj projektni prijedlog", "Projektni inkubator: 
     predstavljanje i odabir pobjedničkih projekata" i "Projektni inkubator: provedba projekata"
3)  Završna konferencija

Projekt se provodi u okviru Erasmus + programa, Ključna aktivnost 3: Projekti dijaloga s mladima, posredstvom Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Ukupan budžet projekta je 4.025€ a projekt se provodi od 1.9.2020. do 6.5.2021.g.