od 01/09/2020 do 31/08/2022
The Roadmap for Educators in Digital Soft Skills -TRENDSS

HRVATSKI

Plan za edukatore u digitalnim „mekim“ vještinama -TRENDSS projekt je oživljen kao brz odgovor na digitalni pomak u obrazovnim paradigmama uzrokovanim pandemijom COVID-19.

Transnacionalni konzorcij projekta TRENDSS sastoji se od 6 partnerskih organizacija iz Mađarske, Poljske, Grčke, Hrvatske, Rumunjske i Gruzije, a svi su iskusni akteri u obrazovanju odraslih (treneri, treneri, mentori, učitelji, profesori, youth workeri koji treniraju mlade, odrasle i pomoćno osoblje). To su Yes You Can Training & Coaching Kft. Iz Mađarske, Helix – Social Innovation Hub iz Grčke, Non formal education youth centre Sunny House iz Gruzije, Fundacja Culture Shock iz Poljske i NEA iz Rumunjske.

Primarna ciljana skupina projekta su edukatori, youth workeri, obrazovni radnici svih profila. 

Novost projekta TRENDSS leži u integriranom pristupu prepoznavanja potrebe za različitim pedagoškim pristupima u digitalnoj eri i trenutnom odgovoru na pitanja u promjeni obrazovne paradigme usredotočujući se na područje stručnosti svojih članova: razvoj tzv. „mekih“ vještina.

Planirane aktivnosti usmjerene su kreiranju sljedećih ciljeva: 

 • Podići svijest o digitalnim soft vještinama: stvaranje inkluzivne digitalne učionice, komunikacija prilagođena virtualnim platformama, planiranje i priprema mrežnih materijala, vođenje grupe rasprave, provjera razumijevanja, davanje i primanje povratnih informacija, motiviranje, stvaranje odgovornosti, upravljanje različitim rasponima pažnje, pokazivanje empatije.
 • Poticati profesionalni razvoj prosvjetnih radnika ko-stvaranjem novog intelektualnog vlasništva za potporu digitalnoj tranziciji.
 • Formulirati usporedne metodološke smjernice o izgradnji soft vještina: licem u lice, online
 • Sveobuhvatni materijali za osposobljavanje za samostalno učenje u obliku priručnika,
 • Izraditi platformu za e-učenje, e-moduli, demo videi
 • Održati treninge za partnerske organizacije: razmjena iskustava, testiranje rezultata
 • Organizirati 2 glavne multiplikatorske konferencije (u Ateni i Budimpešti) za razmjenu rezultata s proširenom ciljanom grupom

Planirani intelektualni rezultati:  

 1. Usporedne metodološke smjernice (teorijski okvir)
 2. Komplet za preživljavanje trenera u digitalnoj eri
 3. Dobre prakse - demo video vodiči
 4. Usporedne preporuke u vezi s digitalnim softverom
 5. Plan za razvoj digitalnih soft vještina - složeno rješenje za e-učenje

ENGLISH 

The Roadmap for Educators in Digital Soft Skills -TRENDSS Project was brought to life as a prompt response to the digital shift in educational paradigms generated by the pandemic. The Scientific Foresight Unit (STOA) of the European Parliamentary Research Service has just carried out studies recently that analyze current and future threats related to a digital society, alongside currently adopted socio-technical and legal approaches. The studies show the preoccupation of the EU Parlament about the issue and the need to develop an innovative approach to the online education problem. Digital society is a new problem and the solutions will be innovations in training, learning and educational materials.

The Transnational Consortium of the TRENDSS project consists of 6 partner organizations from Hungary, Poland, Greece, Croatia, Romania and Georgia, and they are all experienced actors in adult education (trainers, coaches, mentors, teacher trainers, professors, youth workers training young adults and support staff). Yes You Can Training & Coaching Kft. (Hungary), Helix – Social Innovation Hub (Greece), Non formal education youth centre Sunny House (Georgia), Fundacja Culture Shock /Poland) and NEA (Romania).

The members of the consortium has already established practices of working both face-to-face and online to share knowledge, good practices, experiment, receive feedback and support each other as a community.

The novelty of the TRENDSS project lies in its integrated approach of recognizing the need for different pedagogical approaches in the digital era and by instantly responding to the current issues in the educational paradigm shift by focusing on an area of its members' expertise: the soft skills development.

Planned intelectual outputs: 

 1. Comparative Methodological Guidelines (Theoretical Framework)
 2. The Trainer Survival Kit in the Digital Era
 3. Good Practices - Demo Video Tutorials
 4. Comparative Recommendations Regarding Digital Softwares
 5. The Roadmap for Digital Soft Skill Development - Complex E-learning Solution