The Roadmap for Educators in Digital Soft Skills – TRENDSS trening u Rijeci

O AKTIVNOSTI

U Rijeci se od 24. do 29. listopada 2021. održao trening projektnog konzorcija od 6 partnerskih država.

U 6 radnih dana svaka od partnerskih zemalja prikazala je svoj intelektualni rezultat, a iskoristili smo priliku i za povezivanje i neformalnu razmjenu iskustava. 

Na čemu radi Delta?

Udruga Delta usko surađuje s partericama iz Gruzije – Centrom za mlade Sunny House (Non formal education youth centre Sunny House) u kreiranju teorijskog okvira za online publikaciju o metodološkim smjernicama za izgradnju soft vještina u digitalnom (online) i klasičnom (onsite) obrazovanju. Teme na kojima radimo obuhvaćaju: plan lekcije, upravljanje vremenom, kreiranje materijala za samostalno učenje, upotrebu igara (energizera, warmera i coolera, prave hrvatske riječi!), razvoj odgovornosti za vlastiti proces učenja i davanje i primanje povratnih informacija. Naše zajedničko poglavlje obuhvaća dizajn kurikuluma. 

Plan za edukatore u digitalnim „mekim“ vještinama - TRENDSS projekt je oživljen kao brz odgovor na digitalni pomak u obrazovnim paradigmama uzrokovanim pandemijom COVID-19.

Transnacionalni konzorcij projekta TRENDSS sastoji se od 6 partnerskih organizacija iz Mađarske (Yes You Can Training & Coaching Kft.), Poljske (Fundacja Culture Shock), Grčke (Helix – Social Innovation Hub), Hrvatske, Rumunjske (NEA) i Gruzije (Non formal education youth centre Sunny House), a svi su iskusni akteri u obrazovanju odraslih (treneri, treneri, mentori, učitelji, profesori, youth workeri koji treniraju mlade, odrasle i pomoćno osoblje). 

Primarna ciljana skupina projekta su edukatori, youth workeri i obrazovni radnici svih profila. 

Novost projekta TRENDSS leži u integriranom pristupu prepoznavanja potrebe za različitim pedagoškim pristupima u digitalnoj eri i trenutnom odgovoru na pitanja u promjeni obrazovne paradigme usredotočujući se na područje stručnosti svojih članova: razvoj tzv. „mekih“ vještina.

 

Planirane aktivnosti usmjerene su kreiranju sljedećih ciljeva: 

1. Podići svijest o digitalnim soft vještinama: stvaranje inkluzivne digitalne učionice, komunikacija prilagođena virtualnim platformama, planiranje i priprema mrežnih materijala, vođenje grupe rasprave, provjera razumijevanja, davanje i primanje povratnih informacija, motiviranje, stvaranje odgovornosti, upravljanje različitim rasponima pažnje, pokazivanje empatije.

2. Poticati profesionalni razvoj prosvjetnih radnika ko-stvaranjem novog intelektualnog vlasništva za potporu digitalnoj tranziciji.

3. Formulirati usporedne metodološke smjernice o izgradnji soft vještina: licem u lice, online

4. Sveobuhvatni materijali za osposobljavanje za samostalno učenje u obliku priručnika,

5. Izraditi platformu za e-učenje, e-moduli, demo videi

6. Održati treninge za partnerske organizacije: razmjena iskustava, testiranje rezultata

7. Organizirati 2 glavne multiplikatorske konferencije (u Ateni i Budimpešti) za razmjenu rezultata s proširenom ciljanom grupom

 

Planirani intelektualni rezultati: 

- Usporedne metodološke smjernice (teorijski okvir)

- Komplet za preživljavanje trenera u digitalnoj eri

- Dobre prakse - demo video vodiči

- Usporedne preporuke u vezi s digitalnim softverom

- Plan za razvoj digitalnih soft vještina - složeno rješenje za e-učenje 

250727541_10218315638156326_79736835445929751_n