Održan strukturirani dijalog između mladih i kandidata/kinja za EU parmalent

O AKTIVNOSTI

Strukturirani dijalog "Mladi i politika" održan je 14. svibnja u Dvorani susreta Gradske knjižnice Rijeka. Aktivnost je to na kojoj su srednjoškolci/ke analizirali/e koliko se i kako spominju mladi u izbornim programima za EU izbore, zajedno formirali svoja pitanja i zahtjeve prema kandidatkinjama za Europski parlament te ih predstavili nazočnim kandidatima/kinjama. Sudjelovalo je ukupno 33 učenika/ca, koji/e su od početka ove superizborne godine pripremljeni/e kroz edukativne radionice u školama i radne sastanke. Mlade smo educirale o načinu i značaju sudjelovanja na izborima zajedno s partnerskom organizacijom, Udrugom Gong iz Zagreba. Ovaj događaj još je jedna prilika za promoviranje aktivnog sudjelovanja mladih u demokratskom društvu i intenziviranje dijaloga između mladih i njihovih izabranih predstavnika u institucijama. 

U dijalogu s mladima sudjelovali su: 

  • Željka Šarčević Grgić, kandidatkinja na listi SDP i partneri
  • Borna Lozo, kandidat na listi Možemo 
  • Ana Trošelj, kandidatkinja na listi IDS, NPS, SDSS, Socijaldemokrati, HSLS, PGS i dr.
  • Izvor Rukavina, kandidat na listi Radnička fronta
  • Nikola Kožul, kandidat na listi grupe birača - nositeljica Nina Skočak

443697190_433055412721170_5726073892942767877_n

Dijalog stranačkih kandidatkinja s mladim biračicama pokazao je da učenici strukovnih i gimnazijskih programa imaju interes za političke programe stranaka i da ih zanima kako se ti ciljevi mogu postići. Tražili su od kandidata i kandidatkinja za zastupnike u Europskom parlamentu da osiguraju bolju zaštitu ljudskih i manjinskih prava, plaćeno stažiranje, priuštivo stanovanje, smanjenje stakleničkih plinova, veće subvencije za mlade poljoprivrednike i menstrualno bolovanje. Iako često poimani kao apatični i nezainteresirani, ova grupa mladih je pokazala da itekako čitaju s razumijevanjem, postavljaju britka pitanja i da se ne daju impresionirati svakodnevnim floskulama. Jasno postavljaju pitanja, artikuliraju nedoumice, traže odgovore. Ono što je potrebno je stvarati mjesta dijaloga gdje mladi imaju priliku reći svoje ideje, a da ih politički kandidati čuju.

Time je završio prvi od četiri ciklusa projekta "Prvi put biram i sudjelujem", čiji je fokus bio na izborima za Europski parlament koji će se održati 9. lipnja.