Istraživanje u sklopu projekta "Inclusionary"

O AKTIVNOSTI

viz

S veseljem pozivamo sve vas koji radite s mladima na sudjelovanje u istraživanju u okviru projekta „Inclusionary – Art for Social Inclusion“ ispunjavanjem upitnika. 

Istraživanjem želimo dobiti dublji uvid u iskustva i izazove s kojima se osobe koje rade s mladima susreću u radu s mladima s manje mogućnosti i poticanju inkluzije. Osim toga, želimo mapirati primjere dobre prakse korištenja umjetničkih i kreativnih metoda i alata u radu s mladima s manje mogućnosti. Rezultati istraživanja će se koristiti za izradu baze primjera dobrih praksi na europskoj razini, preporuka za korištenje umjetničkih i kreativnih metoda i alata te za razvoj novih metoda i alata za rad s mladima s manje mogućnosti.

Upitnik je anoniman, a  ako želite znati više o rezultatima istraživanja i drugim aktivnostima projekta, na kraju nam možete ostaviti adresu e-pošte. U tom slučaju vaši odgovori i dalje ostaju anonimni jer će se obrađivati na grupnoj razini i vaša adresa se ni u kojem trenutku neće objaviti.

Pitanja su postavljena na engleskom jeziku. No, u 2 otvorena pitanja možete odgovarati na hrvatskom jeziku ako vam je tako lakše ispuniti.

Upitniku pristupite ovdje: https://forms.gle/TTPE5JpERtjAhmkw9

Hvala vam na vremenu i doprinosu!