Provedena tri radna sastanka sa srednjoškolcima/kama

O AKTIVNOSTI

Radni sastanak u zajednici jednodnevna je aktivnost na kojoj su mladi/e srednjoškolci/ke, kroz vođeni rad u grupama, saznali/e više o EU parlamentarnim izborima, raspravljali/e o razinama nadležnosti, zajedno definirali/e najčešće oblike sudjelovanja i analizirali/e koliko se i kako spominju mladi u izbornim programima za parlamentarne izbore. Kroz igru uloga simulirali su sastanak u Uredu predsjednika RH te raspravljali/e o spuštanju dobne granice za glasanje na 16 godina.

U travnju je provedeno tri radna sastanka, na kojima je ukupno sudjelovalo 53 učenika/ca iz čak osam srednjih škola Rijeke i okolice. Dio njih sudjelovat će na završnom događanju ovog ciklusa, odnosno na strukturiranom dijalogu s kandidatima/kinjama za EU izbore, te su im ove radionice svojevrsna priprema za formiranje svojih zahtjeva prema donositeljima/cama odluka.

438163429_429316663095045_1078139284930151293_n