Održano događanje za predstavnike i predstavnice vijeća učenika i učenica srednjih škola - Sudjeluj aktivno!

O AKTIVNOSTI

Danas je u Rijeci održano događanje Sudjeluj aktivno! u sklopu projekta Grad po mjeRI mladih. Cilj aktivnosti bio je upoznati predstavnike i predstavnice vijeća učenika s Programom za mlade Grada Rijeke te ih aktivno uključiti u planiranje operativnih planova. Ovaj jedinstveni pristup obuhvatio je korištenje inovativne, edukativne, youth-friendly digitalne igre "Proračun(ajme)!", koja je sudionicima omogućila da na praktičan način sudjeluju u raspodjeli gradskog proračuna i prioriteta.

Sudjeluj aktivno2

Događanje je okupilo 30 sudionika iz različitih riječkih srednjih škola, uključujući Prvu riječku hrvatsku gimnaziju, Gimnaziju Andrije Mohorovičića, Drvodjeljsku i strojarsku školu, Srednju školu Andrije Ljudevita Adamića, Medicinsku školu u Rijeci i Prvu sušačku hrvatsku gimnaziju. Sudionici su imali priliku saznati sve o Programu za mlade Grada Rijeke, raspravljati o važnosti mentalnog zdravlja i upoznati se s različitim inicijativama i resursima dostupnima mladima u gradu, kao što su portal "Sve je ok", radionice u Odjelu za mlade / Rasadnik, učenički servis za zapošljavanje Dom mladih, te radnička prava.

Poseban gost događanja bila je Tamara iz Udruge SMART, koja je predstavnicima i predstavnicama vijeća učenika i učenica srednjih škola objasnila kako mogu pristupiti sredstvima na Riječkom programu lokalnog partnerstva (RPLP) za realizaciju različitih projekata, od uređenja parkova i igrališta do aktivnosti u zajednici.

Sudjeluj aktivno4

Kulminacija događanja bila je igranje digitalne igre "Proračun(ajme)!", gdje su sudionici imali priliku sami rasporediti proračunska sredstva prema prioritetima i projektima koji su im bili važni. Ova aktivnost ne samo da je sudionicima pružila vrijedne informacije i vještine potrebne za aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici, već je i potaknula dijalog i suradnju među mladima te gradskim institucijama.

Vijeća učenika i učenica iz Prve riječke hrvatske gimnazije, Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka, Srednje škole Andrije Ljudevita Adamića, Medicinske škole u Rijeci i Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci Sudjeluju aktivno u sklopu Erasmus+ projekta Grad po mjeRI mladih kojeg provodimo u suradnji s Gradom Rijekom i CTK Rijeka.