od 01/03/2022 do 31/12/2022
Vijeće učenika u zajednici

Opći cilj projekta jest informirati i osnažiti vijeća učenika za aktivno sudjelovanje u životu škole i zagovaranje prava učenika u svrhu poboljšanja položaja učenika i većeg povezivanja škola s lokalnom zajednicom. Ostvarenjem cilja želi se osnažiti djecu i mlade za sudjelovanje u odlučivanju, potaknuti ih na samoorganiziranje, ojačati socijalnu inkluziju, potaknuti aktivizam i volonterski angažman kroz iskustveno učenje i povezivanje s lokalnom zajednicom.

Doprinos ostvarenju općeg cilja pružit će ostvarenje sljedećih međusobno povezanih specifičnih ciljeva:

  1. Održati dva obrazovna programa (tri radionice po obrazovnom programu – ukupno 6 radionica) za vijeća učenika u dvije škole na području Primorsko-goranske županije,
  2. Povećati znanje i unaprijediti socijalne i građanske vještine najmanje 20 učenika u sljedećim područjima: prava i obveze vijeća učenika, kreiranje plana rada vijeća učenika, prezentacija rada vijeća učenika u školi i mogućnostima povezivanja rada vijeća s lokalnom zajednicom.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije.