od 11/01/2022 do 31/10/2023
Youth Dialogue Pioneers in Southeast Europe (SEE)

Postojeća istraživanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ukazuju na kontinuiranu apatiju i nedostatak interesa mladih da se aktivnije uključe. Razlozi su višestruki: od nepovjerenja u političke aktere i uvjerenja da ne mogu utjecati na procese donošenja odluka zbog nedostatka transparentnosti i nedostatka dijaloga u razvoju javnih politika u području mladih (strategije, akcijski planovi itd.), do nedostatka iskustva mladih u tomeda osiguraju ravnopravno mjesto u političkim i socijalnim dijalozima zbog nedostatka znanja i vještina koje mogu primijeniti u praksi. Stoga je važno poboljšati dijalog između mladih i institucija te mladima pružiti priliku da ravnopravno sudjeluju u oblikovanju života svojih lokalnih zajednica.

Zato su Fondacija Arka iz Beograda, Udruga "Delta" iz Rijeke i Zaklada SANCHILD iz Sarajeva pokrenule novi Erasmus+ projekt "Youth Dialogue Pioneers in Southeast Europe (SEE)", čiji je cilj osnažiti mlade iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine da postanu pokretači promjena i dijaloga u svojim zajednicama, kroz analitičko i kritičko razmišljanje, korištenje digitalnih alata i pokretanjem inicijativa za zagovaranje prema donositeljima odluka.

Na projektu nas očekuju sljedeće aktivnosti:

  • Trening za mlade pionire i omladinske radnike, kroz koji će uključiti preko 15 mladih iz 3 države;
  • Lokalne zagovaračke inicijative u tri zemlje, u kojima će mladi primjenjivati stečena znanja i vještine iz osposobljavanja;
  • Završna konferencija o dijalogu s mladima, na kojoj ćemo predstaviti rezultate i nagraditi najbolje provedene inicijative na projektu.

Osim toga, tijekom projekta pokrenut ćemo neformalnu mrežu pionira dijaloga s mladima u regiji, koja će biti online zajednica mladih lidera i pokretača promjena te digitalni prostor za učenje, razmjenu i zajedničko djelovanje u području aktivnog sudjelovanja mladih, demokracije i dijaloga s institucijama.

Projekt "Youth Dialogue Pioneers in SEE" započeo je u studenom 2022. godine i trajat će do listopada 2023. godine. Projekt se financira uz potporu Europske komisije. Sadržaji projekta i ova vijest odražava stajališta autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u njima.