od 01/01/2022 do 31/12/2022
Mladi u Akciji! za zajednicu

Kroz niz međusobno povezanih aktivnosti povećat će se sudjelovanje mladih u Otočcu i Pregradi.

Educirat će se i osnažiti ključni dionici: mladi, osobe koje rade s mladima i donositelji/ce odluka. Kroz obrazovni program „Grad za 5!“ 8 predstavnika/ca gradova i Savjeta mladih Otočca i Pregrade unaprijedit će znanja za kvalitetan rad s mladima, strukturirani dijalog i uključivanje mladih u donošenje odluka, razmijeniti znanje s predstavnicima/cama Grada Rijeke te definirati onaj problem koji žele riješiti kroz uključivanje mladih na „Akciji za 5!“.

„Youth work za 5!“ osposobit će 10 osoba s područja Otočca i Pregrade za rad s mladima kroz 3 obrazovna modula (psihologija adolescencije, rad s mladima, metode rada s mladima) te će im se pružiti prilika da sudjeluju u praktičnom dijelu projekta i budu koordinatori/ice grupa učenika/ca na „Danu akcije“.

Da bi se učenicima/cama pružila prilika za iskustveno učenje aktivnog građanstva organizirat će se „Akcija za 5!“ u Otočcu i Pregradi za ukupno 40 srednjoškolaca iz tih područja. Zbog lakšeg upravljanja projektom i osnaživanja lokalnih organizacija/osoba koje rade s mladima, s 2 osobe s područja Otočca i Pregrade sklopit će se Ugovor o djelu. Na „Danu akcije“ učenici/ce će u manjim grupama uz pomoć svojih koordinatora/ica zauzeti prostorije gradske uprave, identificirati rješenja na potrebu definiranu kroz sastanke projektnog tima i edukaciju „Grad za 5!“. Zatim će osmisliti svoj projekt, javno ga predstaviti u Gradskoj vijećnici i sudjelovati u raspravi o najboljem s ostalim učenicima/cama, simulirajući tako rad Gradskog vijeća. Projekt ocijenjen najvećom srednjom ocjenom učenici/ce će imati priliku i samostalno provesti, uz mentorsku podršku Udruge „Delta“, lokalnih koordinatora/ica i predstavnika/ca lokalne samouprave.

Aktivnostima projekta se obuhvaća cijela lokalna zajednica, omogućuje učenicima/cama iskustveno učenje i „vježbanje“ uloge aktivnog/e građanina/ke te snažnije povezuje mlade i donositelje/ice odluka. Na završnom javnom događanju predstavit će se rezultati projekta i povesti strukturirani dijalog mladih i donositelja/ica odluka o daljnjim mogućnostima sudjelovanja mladih u lokalnim politikama.

Opći cilj:

Opći cilj projekta „Mladi u Akciji! za zajednicu!“ jest povećati aktivno sudjelovanje mladih u lokalnim zajednicama Grada Pregrade i Grada Otočca. Ostvarenjem cilja mlade se želi osnažiti za sudjelovanje u odlučivanju na lokalnoj razini, smanjiti njihovo nepovjerenje u institucije i donositelje/ice odluka, približiti mlade i donositelje/ice odluka u rješavanju pitanja od općeg interesa, potaknuti aktivizam i volonterstvo mladih. 

Specifični ciljevi:

Doprinos ostvarenju općeg cilja projekta pružit će ostvarenje sljedećih međusobno povezanih specifičnih ciljeva: 

1. Povećati kapacitete predstavnika/ca jedinica lokalne samouprave (Grad Otočac i Grad Pregrada) za uključivanje mladih u lokalne politike;

2. Osposobiti zainteresirane osobe koje rade s mladima za kvalitetan rad s mladima srednjoškolske dobi u području aktivnog građanstva;

3. Poticati i educirati mlade za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog/e građanina/ke u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema;

4. Uspostaviti dijalog između mladih srednjoškolske dobi i donositelja/ica odluka na lokalnoj razini.

Projekt Mladi u Akciji! za zajednicu provode Udruga Delta, Grad Otočac i Grad Pregrada uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Grada Otočca i Grada Pregrade.