od 01/01/2022 do 01/07/2023
Pazi(n) mladi! 2: izrada Lokalnog programa za mlade 2023-2027“

Cilj projekta Pazi(n) mladi! 2: Izrada Lokalnog programa za mlade Grada Pazina 2023-2027 je osnažiti i poduprijeti mlade u lokalnoj zajednici te stvoriti poticajno okruženje za njihovo uključivanje u društveni život i procese donošenja odluka u gradu, unaprjeđenjem kompetencija mladih, radnika s mladima i donositelja odluka, a sve u svrhu donošenja Lokalnog programa za mlade Grada Pazina 2023-2027.

Gradu Pazinu zajedno s partnerima: "Društvo Naša djeca" Pazin, Centar za mlade "Alarm" Pazin, Udruga "Delta" i Volonterski centar Istra odobreno je 29,100 eura (cca 220.000,00 kuna) za provedbu projekta Pazi(n) mladi! 2: izrada Lokalnog programa djelovanja za mlade Grada Pazina 2023-2027.

– Informirati mlade o rezultatima istraživanja i fokus grupa projekta “Pazi(n) mladi!: jačanje dijaloga mladih i donositelja

odluka na lokalnoj razini“ iz 2020/2021 godine,

– Informirati mlade o dijalogu s mladima te ciljevima i važnosti aktivnog uključivanja u donošenje odluka

– Osnažiti mlade za sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini

– Osnažiti i jačati kompetencije osoba koje rade s mladima i donositelja odluka u području uključivanja mladih u procese odlučivanja na lokalnoj razini

– Predstaviti različite metode dijaloga mladih i donositelja odluka tijekom kreiranja LPM

– Izraditi Lokalni program za mlade Grada Pazina 2023-2027.

"Delta"  će u sklopu projekta održati trening “Pazi(n) Savjet!” za 5 članova Savjeta mladih Grada Pazina i voditi radnu skupinu za izradu LPM-a Grada Pazina u području Informiranje mladih i komunikacija. Također, u sklopu projekta "Delta" će provesti Akciju za 5! u Pazinu u 2023. godini. 

Projekt je financiran sredstvima Erasmus+ programa Agencije za mobilnost i programe Europske unije, u području KA 154 - Aktivnosti sudjelovanja mladih.