Pazi(n) mladi!: Ki, ako ne ti? Kad, ako ne sad?

O AKTIVNOSTI

Projekt Pazi(n) mladi!2: Izrada Lokalnog programa za mlade Grada Pazina 2023-2027. 

Projekt Pazi(n) mladi!provodi Grad Pazin u suradnji s partnerima: Centar za mlade Alarm Pazin, Društvo „Naša djeca“ Pazin, Udruga „Delta“ iz Rijeke i Volonterski centar Istra iz Pule. U provedbi projekta sudjeluju mladi, donositelji odluka i zaposlenici u javnoj upravi te osobe koje rade s mladima. Projekt je financiran sredstvima Erasmus+ programa, područja KA154 – Aktivnosti sudjelovanja mladih.  

Cilj cjelokupnog projekta je poticanje, informiranje i osnaživanje mladih na aktivno sudjelovanje u donošenju odluka u lokalnoj zajednici te izrada Lokalnog programa za mlade Grada Pazina 2023.-2027. (dalje: Program). Nadalje, u planu je osnaživanje vještina osoba koje rade s mladima i donositelja odluka na području uključivanja mladih u procese odlučivanja.

Kick-off aktivnost, edukacije, sudjelovanje u radnim skupinama, predstavljanje Programa, Akcija za 5! i Dan slavlja aktivnosti su koje će se provoditi od 1. siječnja 2022. do 1. srpnja 2023. godine.

Projekt počinje: „Ki, ako ne ti? Kad, ako ne sad?“

Prva aktivnost, Kick-off aktivnost: „Ki, ako ne ti? Kad, ako ne sad?“, održana je u Pazinu 8. travnja 2022. godine. Na Kick-off aktivnosti sudionici i sudionice su se upoznali s postojećim aktivnostima i dobili jasan uvid u nadolazeće aktivnosti projekta. Također, sudionici i sudionice su zajednički promišljali što za njih znači dijalog između mladih i donositelja odluka te zašto je on bitan dio programa za mlade. Projekt je predstavljen javnosti, kao i zainteresiranim medijima.

 

277959985_1183931005771409_943411311243096580_n

Planirane su aktivnosti za stvaranje poticajne okoline za mlade u Pazinu

Kroz travanj 2022. godine provode se edukacije za Savjet mladih, Vijeće učenika i osobe koje rade s mladima. 

Radne skupine će se u svibnju 2022. godine baviti temama na kojima će Program, a pokazale su se od posebog značaja za mlade Pazinjane i Pazinjanke. Teme se odnose na mentalno zdravlje, odabir škole i zanimanja, informiranje, mobilnost i volontiranje, kulturu i slobodno vrijeme. Mi vodimo radnu skupinu koja će se baviti informiranjem i komunikacijom s mladima!

Radne skupine sastojat će se od predstavnika i predstavnica, stručnjaka i stručnjakinja (osoba koje rade mladima), zaposlenika i zaposlenica gradske  uprave, kao i mladih. Mladi su podijeljeni u tri dobne skupine: osnovna škola, srednja škola i mladi u dobi od 18 do 30 godina. Cilj radnih skupina je sastavljanje ciljeva i mjera na kojima će se temeljiti Lokalni program za mlade Grada Pazina 2023.-2027. godine.

Usvajanje Programa planira se do kraja 2022. godine, a u 2023. godini provest ćemo Akciju za 5! u Pazinu, u suradnji sa pazinskim srednjim školama i Gradom Pazinom, uz podršku pazinskih partnerskih organizacija. Svrha Akcije je pružiti mladima znanje i vještine te ih informirati o načinima na koje se mogu uključiti i na kojim aktivnostima mogu sudjelovati kako bi doprinijeli društvenom životu i sudjelovali u procesu donošenja odluka u gradu.

Autorica teksta: Mara Klanjac 

Autorica fotografija: Roberta Špoljarić