Pazi(n) Savjet!: trening za Savjet mladih Grada Pazina

O AKTIVNOSTI

U četvrtak 14. travnja 2022. godine održale smo trening za Savjet mladih Grada Pazina kako bi osnažile članove i članice Savjeta mladih za sudjelovanje u donošenju odluka na lokalnoj razini i uključivanje u proces izrade Lokalnog programa za mlade Grada Pazina 2023.-2027.

Budući da je novi saziv Savjeta tek započeo sa svojim radom, ova je aktivnost poslužila kao postavljanje temelja daljnjeg djelovanja, međusobno upoznavanje, osvještavanje strahova, doprinosa te očekivanja članova i članica. Zajedno smo proučili Zakon o savjetima mladih, definirali uloge i obaveze članova i članica Savjeta, a raspravljali smo i o mladima općenito, njihovim potrebama i problemima te participaciji mladih. Proučavali smo Hartov model i pričali o načinima uključivanja u izradu te praćenje provedbe Lokalnog programa za mlade Grada Pazina 2023.-2027. godine. 

278412887_2136900576459891_1242764856184581995_n

Aktivnost je provedena u sklopu projekta Pazi(n) mladi! 2: izrada Lokalnog programa za mlade 2023-2027 kojeg provodi Grad Pazin u partnerstvu s: "Društvo Naša djeca" Pazin, Centar za mlade "Alarm" Pazin, Udruga "Delta" i Volonterski centar Istra. Projekt je financiran sredstvima Erasmus+ programa Agencije za mobilnost i programe Europske unije, u području KA 154 - Aktivnosti sudjelovanja mladih.