Vijeće učenika Gimnazije Andrije Mohorovičića se (po)kreće!

O AKTIVNOSTI

Provele smo edukativni program „Pokrenimo vijeće učenika“ za Vijeće Gimnazije Andrije Mohorovičića kroz tri radionice u listopadu za 11 učenica i 9 učenika.

Ciljevi su bili usmjereni upoznavanju članova_ica s njihovim pravima i obavezama u Vijeću, educiranju članova_ica za razradu i predstavljanje plana rada u školi, kao i razvoju građanske i socijalne kompetencije učenika_ca.

1. radionica GAM, 10.10.

Kroz radionice radilo se na problemskim zadacima, odnosno svakodnevnim problemima učenika i učenica škole, razjasnilo uloge tijela škole s kojima Vijeće može surađivati, te pomoglo učenicima i učenicama u planiranju aktivnosti Vijeća za dan škole.

Rezultati evaluacije pokazali su da su učenici i učenice vrlo zadovoljni omjerom informacija i aktivnosti s vremenom radionica, odabranim metodama i oblicima rada, jasnoćom izlaganja i davanja uputa od strane voditeljica. Također, bili su vrlo zadovoljni radnom atmosferom i svojim doprinosom grupnom radu. Znanje učenika_ca o svim temama radionica povećalo u prosjeku za jednu ocjenu, računatu prema medijanu (Slika 1).

Slika 1. Prosječno znanje učenika_ca Gimnazije Andrije Mohorovičića o temama edukacije „Pokrenimo Vijeće učenika!“ prije i poslije provedbe radionica

sad

Prenosimo i neke od komentara:

„Iznimna profesionalnost, sposobnost rada na visokoj razini. Ljubaznost.“

 „Na početku nitko nije bio previše entuzijastičan oko rada ali se riješilo i rasčistilo sve.“

„Bilo je zanimljivo i zabavno, postigli smo dobre rezultate.“

Edukativni program proveo se u sklopu projekta Vijeća učenika u zajednici: informiranje i osnaživanje vijeća učenika za aktivnodjelovanje u zajednici i socijalnu inkluziju, kojeg provodimo uz financijskupodršku Primorsko-goranske županije.

radionica 27102022