od 01/12/2020 do 30/06/2023
MODUS - civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje

HRVATSKI:

Projekt „MODUS - civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje“ usmjeren je utjecanju na specifične izazove u provedbi građanskoga odgoja i obrazovanja s fokusom na suradnju organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova. Projekt se provodi od 1. 12. 2020. do 30. 6. 2023. godine. 

Projekt je usmjeren jačanju demokratske kulture, građanske svijesti i sudjelovanja građana kroz unapređenje međusektorske suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u provedbi građanskoga odgoja i obrazovanja. Specifični ciljevi projekta su:

  • povećati kvalitetu edukacije za građanska i ljudska prava,
  • ojačati međusektorsku i unutar sektorsku suradnju u provedbi GOO-a.

Ciljevi će se postići kroz sljedeće aktivnosti: istraživanje potreba ciljanih skupina; edukacije za ciljane skupine; izrada Modela suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i OCD-a; pilot-provedba Modela u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Osječko-baranjskoj županiji; izrada i diseminacija publikacije o Modelu i kataloga aktivnosti OCD-a na županijskim razinama.

Ciljane skupine projekta su odgojno-obrazovni djelatnici i djelatnice osnovnih i srednjih škola, predstavnici i predstavnice OCD-a koji provode aktivnosti GOO-a i učenici i učenice OŠ i SŠ. Odgojno-obrazovnim djelatnicima i djelatnicama će kroz aktivnosti projekta biti olakšano povezivanje sa zajednicom u provedbi GOO-a. Organizacije civilnog društva će ojačati svoju vidljivost i utjecaj u zajednici te graditi zagovarački kapital daljnjeg promicanja GOO-a. Učenici i učenice će biti osnažene za participativno planiranje nastave i građanski angažman.

Projekt provode Udruga "Delta", Centar za građanske inicijative Poreč, Udruga Breza iz Hrvatske i Menneskerettighetsakademiet iz Norveške. 

Projekt MODUS - civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje  je podržan sa 135.000€ kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt se provodi uz sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

 

ENGLISH:

The project “MODUS – civil society and the public sector supporting civic education” aims at addressing specific challenges in the implementation of civic education in Croatia. Project will be carried out from 1.12.2020 to 31.3.2023. 

The main objective of the project is to strengthen democratic culture, civic awareness and civic engagement through the establishment of a systematic cross-sectoral cooperation model between educational institutions and civil society organizations in order to improve the implementation of civic education. The specific objectives are:

  • increasing the quality of civic education,
  • strengthening the cross-sector cooperation in its implementation.

Aims will  be achieved through the following activities: research on the needs of the target groups; education of the target groups; development of a new Model of cooperation between educational institutions and CSOs; pilot implementation of the Model in Istria, Primorje-Gorski Kotar, and Osijek-Baranja counties; publishing and dissemination of the Model and a catalog of CSO activities.

The target groups are: elementary and high school teaching staff, CSO employees and elementary and high school students. The teaching staff will benefit from a better connection with the community and will be able to meet certain needs in the implementation of CE. CSOs will strengthen their visibility and influence in the community and build capacities to further promote CE. Students will be empowered for participatory lesson planning and their civic awareness and engagement will increase.

Project activities will be carried out by Association Delta, Centre for Civile Initiatives Poreč Youth Association Breza from Croatia and Human Rights Academy from Norway. Project is funded with € 135.000,00 financial support of Island, Lihtenstein and Norway as a part of European Economic Area and Norway grants.

Novosti