od 22/05/2023 do 31/12/2024
Vijeća učenika u zajednici - informiranje i osnaživanje vijeća učenika za aktivno djelovanje u školi i zajednici

Opći cilj projekta jest osnaživanje djece i mladih za sudjelovanje u donošenju odluka u školama te povećanje vidljivosti rada vijeća učenika u zajednici. 

Sukladno tome, specifični ciljevi projekta su:

  • Povećati znanja i vještina učenika i učenica za suodlučivanje o njihovim pravima i obavezama u srednjoškolskim ustanovama, kao i samoevaluaciji njihovog rada kroz provedbu edukativnog programa Pokrenimo vijeće učenika u dvije škole;
  • Prikupiti i diseminirati primjere dobre prakse rada vijeća učenika_ca u Primorsko-goranskoj županiji. 

Na temelju planiranih ciljeva očekuje se poboljšati rad vijeća učenika u dvije srednje škole na području Primorsko-goranske županije. To se prvenstveno planira kroz održavanje edukativnog programa Pokrenimo vijeće učenika gdje će se članovi i članice vijeća učenika upoznati s njihovim pravima i obavezama, komunikacijom s ostalim tijelima škole, procjenom potreba i planiranjem aktivnosti, kao i (samo)evaluacijom rada na kraju školske godine. Osim što će to pomoći izgraditi socijalne i građanske kompetencije učenika_ca, unaprjeđenje njihovih znanja i vještina izravno će poboljšati poziciju učenika_ca koje zastupaju, a to su svi učenici_e škole. Jasan glas učenika_ca u školi olakšat će i posao školskom osoblju, razviti bliskije odnose i smanjiti nepovjerenje mladih prema odraslima i obrnuto. Takvi demokratski procesi doprinose pozitivnoj školskoj klimi, koja ima izravne veze s kvalitetom života učenika_ca, odnosno osjećajem sigurnosti, blagostanja te štiti od rizičnih faktora za razvoj mentalnih teškoća (npr. anksioznost, depresija) ili vršnjačkog nasilja. Poboljšan rad vijeća učenika_ca često dovodi i do veće povezanosti škole sa zajednicom, budući da učenici_e razvijaju različite aktivnosti s dionicima iz zajednice ili izravno odgovaraju na uočene potrebe (npr. organizacija humanitarnih ili volonterskih akcija). 

Aktivnosti projekta financira Primorsko-goranska županija.