od 01/01/2024 do 31/12/2024
RI Connect

Centar za mlade RI connect okuplja mlade s područja Primorsko-goranske županije  u raznovrsnim edukativnim, informativnim i savjetodavnim aktivnostima kroz koje se jačaju njihovi osobni i profesionalni kapaciteti te smanjuje rizik od siromaštva i socijalne isključenosti.

Aktivnosti Centra za mlade RI connect podijeljene su u četiri tematska ciklusa od kojih svaki obuhvaća cijeli niz radionica i edukacija:

Znam znanje – program neformalnog obrazovanja koji vodi stjecanju relevantnih znanja, vještina i stavova kod mladih

Daj mi info i savjet! – program informiranja i savjetovanja za mlade s područja Primorsko-goranske županije

Free time – aktivnosti organizacije slobodnog vremena

Aktiviraj SE! – aktivnosti usmjerene podršci inicijativama mladih u zajednici te poticanju mladih na aktivno sudjelovanje u društvu

U okruženju bez prostornih, socijalnih, rodnih i ostalih barijera u kakvom djeluje Centar za mlade RI connect, mladi su upućeni jedni na druge, druže se, uče kvalitetno komunicirati, pružati i primati pomoć u usvajanju znanja i vještina (vršnjačka pomoć), socijalno ih se osnažuje i potiče na promišljanje o položaju mladih u zajednici i unapređivanju istoga vlastitim djelovanjem. Provedbom aktivnosti koje su utemeljene na ovim vrijednostima i idejama nastavit će se podizati kvaliteta života mladih u našoj lokalnoj zajednici, a projektom će se također jačati i kapaciteti radnika s mladima kako bi se povećala kvaliteta rada s mladima na području Primorsko-goranske županije.

U projekt Centar za mlade RI connect u 2024. godini kao partneri su uključeni Centar tehničke kulture i Grad Rijeka.

Programe Centra za mlade RI connect financijski podupire Središnji državni ured za demografiju i mlade, Primorsko–goranska županija i Grad Rijeka.