od 01/01/2024 do 31/12/2024
Izbori se!

„Izbori se!“ projekt usmjeren je na povećanje aktivnog sudjelovanja mladih u Rijeci, Opatiji i Križevcima kroz povećanje političke pismenosti i aktivnosti dijaloga između mladih i donositelja_ica odluka. Projekt istovremeno predstavlja nastavak uspješne suradnje uspostavljene putem Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Savjeta mladih gradova Rijeke, Opatije i Križevaca, kao i projekta „Mislim, djelujem, odlučujem“, kojim gradovi nastoje unaprijediti svoj status „Grada za mlade“ uključivanjem mladih u donošenje odluka.

Opći cilj projekta „Izbori se“ je povećati aktivno sudjelovanje mladih u lokalnim zajednicama Grada Rijeke, Grada Opatije i Grada Križevaca, a sve u kontekstu tzv. superizborne godine. Povećanje aktivnog sudjelovanja u kontekstu izborne godine podrazumijeva podizanje razine informiranosti mladih o političkim procesima i izborima, poticanje mladih na izlazak na izbore i stvaranje okruženja za konstruktivni dijalog mladih i donositelja_ica odluka. Time se želi osnažiti mlade za sudjelovanje u odlučivanju na lokalnoj razini, smanjiti nepovjerenje mladih u institucije i donositelje_ice odluka (i obrnuto) te potaknuti aktivizam i volonterstvo mladih.

Doprinos ostvarenju općeg cilja projekta pružit će ostvarenje sljedećih međusobno povezanih specifičnih ciljeva:

• educirati članove_ice Savjeta mladih Grada Rijeke, Grada Opatije i Grada Križevaca za provedbu aktivnosti strukturiranog dijaloga na teme bliskima mladima, a u kontekstu potpisanog Tripartitnog sporazuma o prijateljstvu i suradnji

• educirati zainteresirane osobe za rad s manjim grupama mladih srednjoškolske dobi kroz provedbu „Youth work za 5!“ edukacije

• povećati svijest mladih srednjoškolske dobi o važnosti političke pismenosti kroz primjenu metodologije „Akcije za 5!“.

Projekt „Izbori se!“ provodi Udruga "Delta" u partnerstvu s Gradom Rijeka, Gradom Opatija i Gradom Križevci. Projekt je sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Grada Rijeke, Grada Opatije i Grada Križevaca.