od 01/01/2024 do 30/04/2025
Hajde reci što 2

 

Participacija mladih u društvenim i političkim procesima može dovesti do poboljšanja njihove kvalitete života.

Opći cilj projekta je osnažiti mlade osobe iz Kastva za aktivnu participaciju u zajednici i povećati razinu njihove uključenosti u kreiranje lokalnih politika za mlade.

Iz toga proizlaze dva specifična cilja:

  • Izraditi Lokalni program za mlade Grada Kastva 2025-2030
  • Osnažiti Savjet mladih Grada Kastva i Vijeće učenika Osnovne škole Milan Brozović Kastav za aktivno djelovanje u zajednici prema uočenim potrebama mladih, s naglaskom na uključivanje u kreiranje lokalnih politika za mlade.

Ukupno je planirano osam aktivnosti: Kava s gradonačelnikom: „Hajde reci što (ti smeta)“, Trening za članove i članice Savjeta mladih Grada Kastva, Trening za Vijeće učenika i učenica OŠ Milan Brozović Kastav, Studijska putovanja u Pazin i Karlovac, Strukturirani dijalog: „Hajde reci što (želiš)“, Radni sastanci s gradskom upravom, a sve će završiti događanjem „Hajde reci što (dalje)“.

U sklopu izrade Programa za mlade, provodit će se i istraživanje potreba mladih. 

Projekt „Hajde reci što“ provode Grad Kastav i Udruga „Delta“. Projekt se provodi od 1. 1. 2024. do 30. 4. 2025., a provedba je financirana sredstvima Europske unije kroz Erasmus+ program.