21/06/2024

U sklopu projekta "Hajde reci što 2" posjetili smo Pazin

O AKTIVNOSTI

Projekt "Hajde reci što 2" usmjeren je na osnaživanje mladih osoba iz Kastva za aktivnu participaciju u zajednici, a provodimo ga u partnerstvu s Gradom Kastvom. U sklopu projekta smo 19. lipnja organizirali studijsko putovanje u Pazin, grad primjer dobre prakse u radu s mladima. 

S nama su se u Pazin uputile učenice OŠ Milan Brozović Kastav, članovi Savjeta mladih Grada Kastva te predstavnici Gradske uprave. U prostorijama Centra za mlade Alarm i Društva "Naša djeca" Pazin dočekale su nas djelatnice tih organizacija, koje provode projekte usmjerene mladima, te predstavnici Grada Pazina i Savjeta mladih Grada Pazina. Osim što su predstavili svoj dosadašnji rad i brojne uspješno provedene projekte, s nama su podijelili i mnogo vrijednih savjeta koji će biti vrlo korisni pri izradi Lokalnog programa za mlade Grada Kastva.

Tridesetak okupljenih razgovaralo je o sudjelovanju mladih u donošenju odluka u svojem gradu, uspoređujući praksu projekata "Pazi(n)! mladi 1 i 2" te "Hajde reci što 1 i 2". Na radionici smo raspravljali o negativnim predrasudama vezanih za mlade, a bilo je i prilike za razmjenu iskustava i budućih planova. 

449093478_971967908050279_3947244983456090766_n