11/02/2024

Obilježavamo Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti

O AKTIVNOSTI

Povodom Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti, slavimo postignuća žena i djevojaka koje predvode u znanstvenim istraživanjima i inovacijama. U skladu s porukom UNESCO-a, koji ističe da samo 33% istraživača u svijetu čine žene, pozivamo na jačanje napora u promicanju rodne jednakosti u STEM poljima, vjerujući da pristup obrazovanju i mogućnostima za sve mlade žene i djevojke može transformirati svijet znanosti za bolje.

Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti infografika

Na ovaj Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti, pridružujemo se globalnom pozivu Europske unije za eliminaciju prepreka koje sprečavaju mlade žene i djevojke da se uključe u znanost i tehnologiju. S obzirom na podatak Europske komisije da je rodni jaz u STEM obrazovanju i karijerama još uvijek značajan, obvezujemo se raditi na osnaživanju mladih žena i djevojaka kroz edukaciju i mentorstvo, osiguravajući im jednake prilike za uspjeh u znanosti.

Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti obilježile smo u okviru projekta Centar za mlade RI Connect, koji provodimo u partnerstvu s Centrom tehničke kulture Rijeka i Gradom Rijekom. Programe Centra za mlade RI connect financijski podupire Središnji državni ured za demografiju i mlade, Primorsko–goranska županija i Grad Rijeka.