Održan dvodnevni radni sastanak "Kreiraj! - kako iz 2023. u 2024.?

O AKTIVNOSTI

U sklopu Erasmus+ projekta "Grad po mjeRI mladih", koji provodimo u suradnji s Gradom Rijekom i Centrom tehničke kulture (CTK) Rijeka, održan je dvodnevni radni sastanak "Kreiraj! - kako iz 2023. u 2024.?" u Rijeci. Cilj sastanka bio je evaluacija operativnog plana za 2023. godinu te planiranje aktivnosti za 2024. godinu, s posebnim naglaskom na uključivanje mladih i njihovih perspektiva.

Tijekom 13. i 14. veljače, 30 mladih sudionika imalo je priliku na vizualno prilagođen način pregledati postignuća iz protekle godine. Kroz vođeni dijalog, sudionici su evaluirali rezultate te su, koristeći različite alate, definirali ključne izazove i prioritete za 2024. godinu koje će uključiti u novi operativni plan.

428008701_381448347881877_6332415107516125775_n

Prvi dan bio je posvećen mentalnom zdravlju mladih pod nazivom "Sve je ok", zdravstvenom odgoju i programima za mlade u Gradska knjižnica Rijeka, gdje su sudionici također imali priliku za stručnu turu. Drugog dana fokus je bio na stipendijama, stambenom zbrinjavanju, (samo)zapošljavanju mladih te europskim prilikama za mlade.

Ovaj radni sastanak predstavio je izvanrednu priliku za mlade da aktivno sudjeluju u kreiranju gradskih politika i inicijativa, doprinoseći stvaranju grada prilagođenog njihovim potrebama i ambicijama.

Pozivamo sve mlade Riječane da se uključe u buduće aktivnosti i doprinesu oblikovanju grada po mjeri mladih. Vaše mišljenje i ideje su ključne za kreiranje inkluzivnog, pristupačnog i poticajnog okruženja u kojem svaki mladi pojedinac može prosperirati.