Zakon o savjetima mladih je na Ustavnom sudu

O AKTIVNOSTI

U utorak, 6. veljače, Mreža mladih Hrvatske podnijela je Ustavnom sudu Zahtjev za ocjenu ustavnosti novog Zakona o savjetima mladih. Istovjetni Zahtjev predalo je i 44 saborskih zastupnika i zastupnica, potaknutih inicijativom same Mreže. Ovaj potez uslijedio je nakon što je Središnji državni ured za demografiju i mlade diskretno prihvatio prijedlog mladeži vladajuće stranke na javnom savjetovanju početkom 2023. godine. Potpredsjednica Mreže, Sara Sušanj, istaknula je ovu temu na zajedničkoj konferenciji za novinare i novinarke, naglašavajući to kao vrhunac kampanje za pravednije predstavljanje mladih.

Zakon o savjetima mladih

Predložene promjene Zakona o savjetima mladih uključuju osnivanje Nacionalnog savjeta mladih Republike Hrvatske kao tijela s ovlastima koje nadilaze lokalnu samoupravu, što bi moglo narušiti princip supsidijarnosti i umiješati se u rad lokalnih vlasti.

Mreža mladih Hrvatske, uz podršku zastupnika i zastupnica iz raznih političkih struja, očekuje da će Ustavni sud uzeti u obzir njihove argumente i zahtijevati izmjene kontroverznih segmenata Zakona.

Osim revizije problematičnih dijelova Zakona, s Mrežom mladih Hrvatske nastavit ćemo provoditi konzultacije sa savjetima mladih, svima onima koji s njima rade i organizacijama mladih i za mlade, a sve kako bi Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade predložili dodatna poboljšanja Zakona.

Ovim Zahtjevom za ocjenu ustavnosti, Mreža mladih Hrvatske, kao organizacija koja okuplja najveći broj organizacija mladih i za mlade u Hrvatskoj, te kao organizacija koja je međunarodno priznata kao nacionalno vijeće mladih, želi potaknuti raspravu o potrebi nacionalnog savjeta mladih te očuvati ustavnu ravnotežu između središnje vlasti i lokalne autonomije. Kroz riječi Sare Sušanj na medijskoj konferenciji, Mreža mladih Hrvatske jasno poručuje da participacija mladih treba biti otvorena za sve, a ne samo za mlade iz pomladaka političkih stranaka.