od 09/01/2024 do 08/07/2024
Borba za pravo na participaciju i reprezentativnost

Projekt je usmjeren na pravednu političku participaciju mladih, reagirajući na nedavne izmjene Zakona o savjetima mladih. Kroz aktivnosti poput strateških sastanaka i digitalnih dijaloga, nastojimo osigurati transparentnost, demokratske vrijednosti i pravdu u procesima koji se tiču mladih u Republici Hrvatskoj. Projekt je započeo s provedbom 09. siječnja te traje 6 mjeseci, odnosno do 08. srpnja 2024. godine

Ciljevi:

  • PRAVEDNA POLITIČKA PARTICIPACIJA MLADIH: Zalažemo se za demokratski pristup političkoj participaciji mladih, suprotan nedavno usvojenim izmjenama Zakona o savjetima mladih. Želimo osigurati da mladi imaju jednak pristup političkim procesima i da njihov glas bude čuo.
  • TRANSPARENTNOST I DEMOKRATSKI PRINCIPI: Tražimo transparentnost u donošenju odluka koje se tiču mladih. Cilj nam je osigurati da politički procesi budu demokratski, poštujući osnovna ljudska prava, slobodu izbora i udruživanja.
  • ŠIRENJE SVIJESTI I EDUKACIJA: Aktivnosti projekta usmjerene su na podizanje svijesti o problemima novih zakonskih odredbi među građanima, organizacijama mladih te političkim dionicima. Edukacija mladih o demokratskim procesima i njihova aktivna participacija također su ključni ciljevi
  • FORMIRANJE SAVEZNIŠTAVA: Kroz suradnju s partnerskim organizacijama, strateškim sastancima s ključnim dionicima te angažmanom s klubovima zastupnika, gradimo savezničku mrežu koja podržava našu inicijativu za promjenama.
  • POVEĆANJE SUDJELOVANJA MLADIH: Cilj nam je potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u političkim procesima, uključujući se u lokalne savjete mladih i druge inicijative. Želimo potaknuti političku svijest među mladima i potaknuti stranke da uključe pitanja mladih u svoje programe.
  • MEDIJSKA POKRIVENOST I JAVNI DIJALOG: Kroz medijske aktivnosti, želimo informirati javnost o važnosti naše borbe. Javni dijalog, gostovanja u medijima i članci pridonose širenju svijesti i potiču diskusiju o participaciji mladih.

Očekivani rezultati:

  • Postizanje šire društvene svijesti o problemima u novim zakonskim odredbama koje se odnose na savjete mladih. Očekujemo da će naši napori u podizanju svijesti rezultirati boljim razumijevanjem građana o važnosti demokratskih principa, transparentnosti i pravedne političke participacije mladih.
  • Povećanje sudjelovanja mladih u političkim procesima, posebice u lokalnim savjetima mladih i drugim političkim inicijativama. Želimo potaknuti mlade da se aktivno uključe u politički život te prepoznaju važnost njihovog doprinosa društvu.
  • Formiranje snažnih savezništava s organizacijama civilnog društva, političkim strankama i klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Očekujemo da će ova partnerstva pridonijeti podršci našoj inicijativi te omogućiti zajedničko djelovanje u ostvarivanju ciljeva.
  • Postizanje značajne medijske prisutnosti kroz članke, gostovanja u emisijama te izjave u središnjim informativnim emisijama. Očekujemo da će medijski doseg rezultirati širom podrškom građana te potaknuti javni dijalog o participaciji mladih u političkim procesima

impact