24/01/2024

Obilježavamo Međunarodni dan obrazovanja

O AKTIVNOSTI

Povodom Međunarodnog dana obrazovanja, ističemo važnost pristupa kvalitetnom obrazovanju za sve mlade ljude kao temelja za izgradnju pravednijeg i održivijeg svijeta. Prema podacima UNESCO-a, još uvijek postoji preko 258 milijuna djece i mladih koji nisu uključeni u obrazovni sustav, što naglašava potrebu za globalnim akcijama u pružanju obrazovnih prilika za svakog pojedinca.

Međunarodni dan obrazovanja

Na ovaj Međunarodni dan obrazovanja, pridružujemo se apelu Ujedinjenih naroda za povećanje ulaganja u obrazovanje i poziva na međunarodnu solidarnost kako bi se osiguralo da nijedno dijete ne ostane uskraćeno za priliku da uči i raste. Svjesne smo da obrazovanje predstavlja ključnu snagu u borbi protiv siromaštva i nejednakosti te se zalažemo za kreiranje inkluzivnih i dostupnih obrazovnih programa koji mladima omogućavaju da ostvare svoj puni potencijal.

Međunarodni dan obrazovanja obilježile smo u okviru projekta Centar za mlade RI Connect, koji provodimo u partnerstvu s Centrom tehničke kulture Rijeka i Gradom Rijekom. Programe Centra za mlade RI connect financijski podupire Središnji državni ured za demografiju i mlade, Primorsko–goranska županija i Grad Rijeka.