od 01/02/2023 do 31/01/2024
(Su)djelujem – vijeće učenika i učenica u demokratskoj školi

Projekt „(Su)djelujem – vijeće učenika i učenica u demokratskoj školi“ usmjeren je na osnaživanje učenika i učenica za aktivno sudjelovanje u donošenju odluka i zastupanju prava učenika i učenica u školi i zajednici, kako bi se glas srednjoškolaca i srednjoškolki čuo tamo gdje provode najviše vremena – u školama. Točnije, specifični ciljevi projekta su:

  1. Povećati znanja i vještina učenika i učenica za suodlučivanje o njihovim pravima i obavezama u srednjoškolskim ustanovama;
  2. Povećati svijest među mladima o važnosti i načelima demokratskih škola i Ciljeva za mlade u radu vijeća učenika;
  3. Povećati svijest o važnosti podrške radu vijeća učenika i učenica u osiguravanju demokratske školske kulture među donositeljima odluka.

To se planira kroz niz projektnih aktivnosti koje će povećati znanja i vještina učenika i učenica za suodlučivanje o pravima i obavezama učenika i učenica u školama, osvijestiti važnost i načela demokratskih škola, povećati znanje i vještine vezane uz rad u vijeću učenika_ca. Učenici_e će se upoznati i s načinima širenja rada vijeća učenka_ca u zajendicu kao što su učenje zalaganjem u zajednici, Agenda 2030, kao i djelovanje u skladu s Programom za mlade Grada Rijeke 2022-2030.

Projekt je razvijen na temelju potreba i mišljenja mladih te će ih uključivati u razvoj, provedbu i evaluaciju na način primjeren dobi, njihovim željama, kao i vještinama koje žele razviti. Na taj način projekt će doprinijeti ne samo razvoju osobnih vještina mladih, već i njihovom djelovanju u i za zajednicu pomoću mnogih neformalnih i iskustvenih metoda učenja. Kroz projekt mladi u vijećima učenika_ca steći će samostalnost i vještine komunikacije prema donositeljima odluka, kao i drugim mladima u svojim zajednicama. Postat će istinski građani i građanke, kao i učesnici demokratskih procesa u školi te promicati potrebe mladih u školi (i šire!). Mladi će se upoznati s lokalnim dionicima koji im mogu dati podršku, te izraziti svoje potrebe kroz smjernice i preporuke za donositelje odluka za podršku u radu vijeća učenika_ca za demokratizaciju škola.

Mladi će imati podršku radnica s mladima koje će ih voditi, facilitirati njihov rad, mentorirati i poticati ih u njihovoj rastu i razvoju, kao i kreativnom i kritičkom promišljanju svoje uloge predstavnika i predstavnica učenika_ca u školi, te nositelja glasa mladih u lokalnoj zajednici, odnosno gradu Rijeci.

Projekt (SU)DJELUJEM - vijeće učenika i učenica u demokratskoj školi provodi Udruga „Delta“ u partnerstvu s Prvom riječkom hrvatskom gimnazijom, u suradnji s Gimnazijom Andrije Mohorovičića Rijeka, Medicinskom školom Rijeka i Drvodjeljskom i strojarskom školom Rijeka. Projekt se provodi od 1.2.2023 do 31.1.2024. a provedba je financirana sredstvima Europske unije kroz Erasmus+ program.