od 01/01/2023 do 31/12/2023
Mislim, djelujem, odlučujem - jačanje participacije mladih kroz aktivno uključivanje u kreiranje i zagovaranje politika za mlade

Projekt „Mislim, djelujem, odlučujem – jačanje participacije mladih kroz aktivno uključivanje u kreiranje i zagovaranje politika za mlade“ usmjeren je osnaživanju mladih i stvaranju prostora i prilika za mlade za njihovo veće uključivanje u procese donošenja odluka na lokalnoj razini, u gradovima za mlade – Rijeci, Opatiji i Križevcima. Aktivnosti obuhvaćaju sve važne dionike u zajednici (donositelje_ice odluka, savjete mladih, osobe koje rade s mladima i same mlade srednjoškolske dobi). Projektne aktivnosti omogućavaju mladima da uz stručnu podršku kreiraju svoje ideje za druge mlade i to na mjestima gdje se odluke zapravo i donose – u gradskim vijećnicama i uredima gradskih uprava simulirajući rad gradskog vijeća i smanjujući nepovjerenje u politiku. Pobjedničke ideje mladi će uz mentorstvo i implementirati u zajednici za što su gradovi u partnerstvu izdvojili 5.000,00 kuna iz gradskih proračuna. Glavne aktivnosti uključuju: trening za savjete mladih u sklopu potpisanog Sporazuma o prijateljstvu i suradnji, edukacije za osobe koje rade s mladima „Youth work za 5!“, edukacije i izravan rad s mladima i aktivnosti dijaloga mladih i donositelja_ica odluka kroz provedbu modela „Akcije za 5!“ kojeg Grad Rijeka uz Udrugu „Delta“ uspješno provodi posljednjih 17 godina. 

Projekt „Mislim, djelujem, odlučujem – jačanje participacije mladih kroz aktivno uključivanje u kreiranje i zagovaranje politika za mlade“ provodi Udruga "Delta" u partnerstvu s Gradom Rijeka, Gradom Opatija i Gradom Križevci. Projekt je sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Grada Rijeke, Grada Opatije i Grada Križevaca.