Volontiraj na Akciji za 5! u Rijeci

O AKTIVNOSTI

Na spomen „projekata“, „rada s mladima“ i „participativnog budžetiranja“ šire ti se zjenice?  Želiš podržati srednjoškolce i srednjoškolke u realizaciji njihovih ideja? 

Prijavi se na volontersku poziciju koordinatora/ice „Akcije za 5!“ i vodi grupu učenika i učenica na „Danu akcije“, gdje grupe srednjoškolaca/ki od 14 do 19 godina osmišljavaju i pišu svoje prve projektne prijedloge.

Koordinatori i koordinatorice su facilitatori/ce i ključni/e su za cjelokupno odvijanje procesa – pružaju podršku učenicima i učenicama u stvaranju ugodnog radnog okruženja, uspostavi grupne dinamike, istraživanju teme, kontaktiranju važnih dionika i ispunjavanju obrasca projektnog prijedloga.

Odgovornost i dužnosti koordinatora/ice su:

 

Sudjelovanje na Edukaciji „Youth work za 5!“ tijekom koje će proći kroz obuku o opisu volonterske pozicije – u ponedjeljak, 6. studenog 2023., od 17.00 do 19.00 sati u Udruzi "Delta" (Blaža Polića 2/IV, Rijeka) - prijavnica je ovdje 

  • ‍Vođenje grupe učenika/ca na „Danu akcije“ koja će se održati 8. studenog 2023. godine od 8.45 do 18 sati u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke.

 „Akcija za 5!“ u Rijeke provodi se kao jedna od aktivnosti projekta „Mislim, djelujem, odlučujem – jačanje participacije mladih kroz aktivno uključivanje u kreiranje i zagovaranje politika za mlade“ kojeg provode Udruga „Delta“ iz Rijeke, Grad Rijeka, Grad Opatija i Grad Križevci. Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Grada Rijeke, Grada Opatije i Grada Križevaca.