Podrška vijećima učenica i učenika: mladi za mlade

O AKTIVNOSTI

Vijeća učenica i učenika često nemaju istaknutu ulogu u životu škole, a još manju kao važni akteri koji participiraju u odlučivanju i upravljanju ustanovama. Stoga, ne čudi da za vrijeme pandemije COVID – 19 čak jedna od 10 škola nije niti imala osnovano vijeće učenica i učenika (Delta i sur., 2021 – KLIK za cijeli izvještaj).

U srijedu 10. 5. 2023. stoga su se okupili učenici i učenice Prve riječke hrvatske gimnazije, Medicinske škole u Rijeci, Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka te Gimnazije Andrije Mohorovičića te raspravljali o zajedničkim problemima, kao i mogućim rješenjima.

Složili su se da njihovo vijeće uglavnom nema važnu ulogu u školi i da promjene koje donose nisu značajne za život učenica i učenika. Zbog toga pada motivacija samih članica i članova, koji teško komuniciraju s nastavnim osobljem i ostalim dionicima škole o kojima su i slabije informirani (npr. školski odbor). Pričalo se i o nedostatku financijskih sredstava za provođenje željenih aktivnosti.

Bez moći, motivacije i sredstava

Učenice i učenici kroz grupni rad osmislili su neka rješenja identificiranih problema, a odlučili su se fokusirati na one koje je većina odabrala kao značajne. Jedna grupa osmislila je panel raspravu s vodstvom škole kao moguće rješenje problema niske moći, budući da bi se članice i članovi vijeća lakše informirali o tome kome se i s kojim pitanjima. Druga grupa usredotočila se na školski odbor te odabrala podcast kao zanimljiv način približavanja široj publici. Treća grupa odlučila je problem financiranja razdvojiti na dva dijela te izraditi infografiku s osnovnim informacijama načina financiranja škola, kao i video u kojem bi pojasnili neke od dostupnih izvora financiranja malih akcija vijeća učenica i učenika.

Rješenja su predstavljena i njihovim koordinatoricama, koje su dale prijedloge na koji način bi ideje mogle prijeći u realnost. 

Projekt (SU)DJELUJEM - vijeće učenika i učenica u demokratskoj školi provodi Udruga „Delta“ u partnerstvu s Prvom riječkom hrvatskom gimnazijom, u suradnji s Gimnazijom Andrije Mohorovičića Rijeka, Medicinskom školom Rijeka i Drvodjeljskom i strojarskom školom Rijeka. Projekt se provodi od 1.2.2023 do 31.1.2024. a provedba je financirana sredstvima Europske unije kroz Erasmus+ program.