Završna konferencija: Model suradnje potiče entuzijazam i suradnju škola i udruga u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja

O AKTIVNOSTI

Dana 11. i 12. svibnja 2023. godine održana je konferencija pod nazivom "Škole i udruge za građanski odgoj i obrazovanje - prostori suradnje" u Rijeci. Konferenciji je prisustvovalo sedamdesetak sudionika i sudionica iz svih dijelova Hrvatske, koji su predstavljali škole i organizacije civilnog društva.

Za provedbu građanskog odgoja i obrazovanja potrebna je podrška na nacionalnoj razini

U okviru programa održala se panel rasprava pod nazivom "Regionalne školske priče: presjek stanja u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja". Sudionice i sudionici panela, Ivana Milas iz udruge Nansen dijalog centar, Lana Golob iz Grada Rijeke, Jasmina Lichtenberg iz Grada Pule, Elena Puh Belci iz Istarske županije i Marko Rajić iz OŠ Vladimira Becića Osijek, podijelili su svoja iskustva i izazove s kojima se susreću u svakodnevnoj provedbi građanskog odgoja i obrazovanja. Naglasile su važnost suradnje između javne uprave, organizacija civilnog društva, visokih učilišta i škola te potrebu za evaluacijom i održivim financiranjem ovih aktivnosti.

MODUS Model suradnje teži jačanju veza između škola i udruga

Jedna od ključnih tema na konferenciji bila je i prezentacija "Modela suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja". Ovaj model, koji je rezultat istraživanja i zajedničkog rada u Osječko-baranjskoj, Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, pruža jednostavne korake i smjernice koji olakšavaju suradnju između škola i udruga. Smanjenje administrativnih prepreka i održivost aktivnosti građanskog odgoja i obrazovanja važni su elementi ovog modela, koji će biti koristan kako početnicama i početnicima u području građanskog odgoja, tako i iskusnijim praktičarkama i praktičarima.

Suradnje i aktivnosti za inspiraciju: primjeri iz prakse

Drugi dan konferencije donio je i primjere dobre prakse samih sudionica i sudionika. Centar za mirovne studije predstavio je sustav osiguravanja kvalitete neformalnih obrazovnih programa SKOCKANO, u okviru kojeg organizacije mogu dobiti oznake kvalitete za svoje programe. Osnovna škola Vladimira Becića Osijek predstavila je projekt "Uzbrdo" koji je učenicima omogućio učenje o održivosti. Osnovna škola "Centar" Rijeka predstavila je projekt "Retrovizor - osobe s teškoćama u razvoju su bliže nego što se čine". Udruga "Snaga kulture" predstavila je svoj rad u očuvanju baštine u suradnji sa školama, dok je Hrvatsko debatno društvo predstavilo projekt "Demokratsko procijepljenje" i ulogu debate kao demokratskog alata i participaciju mladih u donošenju odluka. Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek te Medicinska škola Osijek također su predstavile niz projekata koje provode u suradnji s organizacijama civilnog društva. Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Istre predstavila je "Lov na filantropsko blago".

Fotogalerije s konferencije dostupne su: prvi dan, drugi dan. 

Konferencija je organizirana u sklopu projekta MODUS - civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje, koji  je podržan sa 135.000€ kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt se provodi uz sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.