od 01/09/2022 do 30/11/2023
Zdrave veze

logotipi za web članke

Cilj projekta jest doprinijeti uvođenju cjelovite seksualne edukacije (CSE) u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi projekta:

•         Prikupiti dokaze za zagovaranje uvođenja cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole;

•         Uspostaviti dijalog s predstavnicima JLRS o uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole;

•         Podići svijest javnosti o dobrobitima uvođenja cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole

Projekt “Zdrave veze” je usmjeren na ključni problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije (CSE) u kurikulumima škola, neprepoznavanje važnosti istog od strane relevantnih dionika te na stigmu oko CSE koja se temelji na netočnim informacijama. Projekt će doprinijeti rodnoj ravnopravnosti i prevenciji rodno uvjetovanog nasilja jer kurikulum CSE djeluje kao mehanizam prevencije rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama te se razbijaju rodni stereotipi i uloge što pridonosi rodnoj ravnopravnosti te izgradnji pravednijeg i uključivijeg društva posebice za djecu i mlade kao ranjive skupine.

Ključne aktivnosti su istraživačke aktivnosti u OŠ i SŠ s fokusom na elemente CSE, zagovaranje uvođenja CSE i osvještavanje javnosti o dobrobitima uvođenja CSE. Održivosti pridonosi i jačanje kapaciteta OCD-a, a suradnje tijekom projekta otvaraju prostor za nove nacionalne suradnje i bilateralne suradnje s Norveškom i u širem području rada udruga. Uloga prijavitelja je koordinacija i sudjelovanje u aktivnostima, dok će partnerice iz HR sudjelovati u svim elementima projekta.

Projekt provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter s partnerima Udruga „Delta“, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Grad Rijeka i Varaždinska županija, kao i KUN (Center for equality and diversity) iz Norveške. Suradnici na projektu su Primorsko-goranska županija i Sisačko-moslavačka županija. Projekt je podržan s € 89.63,99 (675.377,44 kn) financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Nadležno tijelo je Zaklada Slagalica iz Osijeka. 

Osoba za kontakt je izvršna direktorica Maša Cek na [email protected]