17/02/2023

Mjerenje učinka važno je za rad udruga

O AKTIVNOSTI

logotipi za web članke

Trenerica Andrijana Parić održala je edukaciju o praćenju i mjerenju učinka u orgnaizacijama civilnog društva. 

U sedmosatnom programu naučila nas je ne samo definiciju već i logiku koja stoji iza praćenja i mjerenja učinka, podijelila svoje dvadesetogodišnje iskustvo i potaknula nas na usvajanje dobre, no održive prakse mjerenja učinka ne samo projekata već i rada organizacija. 

U sklopu edukacije bilo je puno prilika za raspravu te smo se dotakle tema razlike evaluacije i učinka, praćenja učinka na različitim razinama (od aktivnosti do politika), kao i promjenama u praksama mjerenja učinka kroz godine. 

Edukacija je održana u sklopu projekta “Zdrave veze” kojeg provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga „Delta“, jedinice lokalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija, te nevladina organizacija KUN Center for Equality and Diversity iz Norveške. Projekt “Zdrave veze” je podržan s €90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.