od 01/01/2023 do 31/12/2023
Otoci

Projekt Otoci stremi povećanju aktivnog sudjelovanja mladih na jadranskim otocima.

U tu svrhu projekt djeluje na više razina i usmjeren je na više ciljanih skupina: djecu i mlade s otoka, osobe koje rade s mladima na otocima, donositelje odluka na lokalnim razinama i širu javnost. Kroz edukaciju Youth work za 5! osnažit će se kompetencije za rad s mladima i poticanje aktivnog građanstva kod najmanje 8 osoba koje rade s mladima na otocima. Također, 30 djece i mladih osposobit će se za aktivno građanstvo i videoaktivizam kroz kreiranje vlastitog kratkog filma o izazovima s kojima se mladi na otocima suočavaju. Uratke će predstaviti donositeljima odluka i lokalnoj zajednici kroz javna događanja na kojima će se odviti i strukturirani dijalog o mogućim rješenjima za izazove koje su djeca i mladi uočili, a time će započeti i proces participativne izrade preporuka za aktivno uključivanje mladih u zajednicu i donošenje odluka na lokalnoj razini. Na temelju sudjelovanja svih ciljanih skupina, provest će se javno-zagovaračka kampanja s ciljem osvještavanja zajednice o potrebama i položaju mladih na otocima.

Projekt provode Udruga Filmaktiv i Udruga "Delta" u suradnji s lokalnim organizacijama civilnoga društva na triotoka (Krk, Rab i Cres). Projekt traje od 1.1.2023. do 31.12.2023. a provodi se uz financijska sredstva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.