20/09/2021

Vijeća učenika: kako izazove pretvoriti u prilike

O AKTIVNOSTI

I mene se pita! – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19

Da vođenje vijeća učenika za brojne nastavnike i nastavnice, stručne suradnike i suradnice predstavlja izazov, saznali smo u 2020. i 2021. godini kada smo istraživali rad vijeća učenika u uvjetima povezanima uz COVID-19.

Od 303 ispitanika i ispitanica iz osnovnih i srednjih škola 58% njih tada je izjavilo da nisu organizirali niti jedan sastanak vijeća učenika tijekom drugog polugodišta školske godine 2019./2020. Kao ključne razloge isticali su nedostatak konkretnih uputa od Ministarstva znanosti i obrazovanja, neadekvatne tehničke uvjete kao i manjak motivacije učenika i učenica u vijeću učenika. Također, uočila se potreba za dodatnom podrškom voditeljima i voditeljicama vijeća učenika s ciljem razmjene primjera dobre prakse i iskustava u organizaciji rada vijeća učenika u uvjetima povezanima s pandemijom.

 

Vijeća učenika: izazovi i prilike

S ciljem osnaživanja voditelja i voditeljica vijeća učenika za kvalitetno vođenje vijeća učenika, osmislile smo i provele radionicu na kojoj smo sudionike i sudionice upoznali s rezultatima nacionalnog istraživanja rada vijeća učenika u uvjetima pandemije, mapirali ključne izazove i potencijalna rješenja u vođenju vijeća učenika.

Od ukupno 50 prijavljenih, odabrano je 23 voditelja i voditeljica vijeća učenika iz osnovnih i srednjih škola.

 

1

Koji su izazovi u radu s vijećima učenika, a koja su rješenja?

Kao glavne izazove u radu s vijećima učenika, sudionici i sudionice su istaknuli epidemiološke mjere, smanjenu motivaciju učenika, opterećenost učenika drugim obavezama kao i veliku razliku u radu s učenicima prvih i osmih razreda osnovnih škola. Također, sudionici i sudionice su navodili kako im nedostaje ideja za aktivnosti s vijećima učenika, adekvatni prostor za rad i vrijeme za održavanje sjednica vijeća u dvosmjenskoj nastavi.

 

2

Kroz grupni rad na problemskim zadacima, sudionici i sudionice su identificirali moguća rješenja na navedene izazove. Neka od njih su:

  • kvalitetan početni odabir učenika predstavnika razreda
  • organizacija sastanaka s ravnateljem ili ravnateljicom s ciljem jačanja uloge vijeća učenika
  • organizacija aktivnosti međusobnog upoznavanja učenika
  • povezivanje rada vijeća učenika i nastavničkog vijeća
  • ispitivanje potreba i interesa vijeća učenika s ciljem kreiranja kvalitetnog plana rada
  • organizacija sjednica vijeća učenika na otvorenom
  • organizacija rada vijeća učenika u manjim grupama
  • redovito objavljivanje novosti vijeća učenika na web stranicama škole ili školskim oglasnim pločama 

Na samom kraju edukacije, voditeljima i voditeljicama vijeća učenika predstavile smo i nekoliko primjera dobrih praksi te Preporuke za uključivanje vijeća učenika u donošenje odluka koje se tiču učenika u kriznim situacijama i izvan njih i Vodič za osnaživanje vijeća učenika_ca tijekom krize COVID-19 (upute za postavljanje komunikacijskog kanala, savjeti za podizanje motivacije i održivosti vijeća učenika, načini planiranja i provedbe plana rada vijeća učenika, suradnja vijeća učenika s ostalim akterima u zajednici te ideje i savjeti za provedbu izbora vijećnika i vijećnica). Preporuke i Vodič nastali su kao rezultat projekta I mene se pita! – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19. 

Rezultati evaluacije edukacije pokazali su kako su sudionici i sudionice bili zadovoljni organizacijom sadržaja edukacije. Produbili su svoja znanja o tome kako aktivno uključiti učenike u rad vijeća te kako riješiti neke od izazova s kojima se susreću u svojem radu. Najkorisniji dijelovi edukacije su im bili razmjena iskustava i umrežavanje, zajednički rad u grupama te primjeri dobre prakse i ideje za buduće aktivnosti i inicijative. Stečena znanja i vještine sudionici i sudionice smatrali su izrazito korisnima i primjenjivima za daljnji rad.