11/02/2020

Program "Akcija za 5!"

Akcija za 5! dugogodišnji je projekt Udruge Delta i Grada Rijeke, gdje učenici na jedan dan simuliraju rad gradskih vijećnika, raspolažu gradskim novcem i razvijaju projekt za boljitak građana i građanke Rijeke.

KADA?

Rujan – prosinac 2020 godine

GDJE?

Pripremne radionice odvijaju se u uredu Udruge Delta na adresi Blaža Polića 2/4, 51000 Rijeka. 

Dan akcije odvija se u gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, 51000 Rijeka.

ZA KOGA?

Učenici i učenice srednjih škola na području Grada Rijeke.

KAKO SE PRIJAVITI?

Učenici i učenice se za sudjelovanje prijavljuju svojim profesorima i profesoricama politike i gospodarstva i/ili sociologije, koji su kontakt osobe s kojima Udruga Delta surađuje.

O AKTIVNOSTI

Akcija za 5! dugogodišnji je projekt Udruge Delta i Grada Rijeke, gdje učenici na jedan dan simuliraju rad gradskih vijećnika, raspolažu gradskim novcem i razvijaju projekt za boljitak građana i građanke Rijeke.

Svi učenici prolaze pripremnu radionicu, gdje ih se upoznaje s problematikom čijem će rješenju probati doprinijeti svojim projektima. Također, tamo im se objašnjava njihova uloga, kao i sam tijek srednjišnjeg događanja, Dana akcije.

Dan akcije dan je u kojem učenici rade u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke. Zajedno sa svojim koordinatorima, u prvom dijelu dana u uredima razrađuju projektni prijedlog. U drugom dijelu dana odvija se predstavljanje projekata, rasprava, te odabir pobjedničkog projekta.

Pobjednički projekt učenici i provode u dogovorenom vremenskom roku, s budžetom od 5000 kn. U organizaciji, provedbi i ostalim praktičnim pitanjima imaju mentorsku podršku Udruge Delta.

Raspored

08:45 Dolazak i registracija sudionika

09:10 Pozdravni govori organizatora i domaćina

09:15 Rad u malim grupama (svaka grupa u svome uredu)

  • brainstorming (oluja ideja) o području, odabir područja, brainstorming (oluja ideja) o ideji, odabir ideje

10:30 Pauza

10:45 Rad u malim grupama (svaka grupa u svome uredu)

  • Razrada ideje i pisanje prijedloga projekta

13:30 Predaja projektnih prijedloga

13:30 Ručak

15:00 Rad u malim grupama (svaka grupa u svome uredu)

  • priprema prezentacije vlastitoga prijedloga
  • priprema za raspravu (proučavanje prijedloga drugih grupa i popisivanje pitanja i prijedloga za druge grupe)
  • izbor predstavnika/ce grupe za člana Vijeća za odabir najboljeg projekta

16:15 Predstavljanje projekata (Gradska Vijećnica)

16:45 Rasprava

17:45 Odabir i proglašenje najboljeg projekta

18:00 Zatvaranje Akcije za 5!