Gotov je nacrt programa za mlade Općine Lovran 2021.-2024.

O AKTIVNOSTI

Nacrt programa za mlade Općine Lovran izrađen je nakon niza provedenih aktivnosti koje ste  mogli pratiti na našim stranicama.  

Nacrt sadrži prijedlog ciljeva i mjera koji bi se mogli postići od 2021.-2024., a u stvaranje je bilo uključeno čak 136 Lovranaca! Općina Lovran kao nositelj projekta sada je na potezu: usvajanje i početak rada na programu! 

Kako bi se javnosti približio zbog čega je važno imati program za mlade i što to mladi Lovranci žele snimljen je video dostupan na linku, a objavljena i on-line publikacija: klik.

Projekt Lovranski program za mlade provodimo s Općinom Lovran a financiran je sredstvima Općine Lovran i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.