11/12/2023

Demokratske inovacije: podržale smo rad Vijeća građana Rijeke

O AKTIVNOSTI

Ukratko, Vijeće građana Rijeke okupilo je 33 građana i građanke u neformalno tijelo koje je predstavljalo Rijeku „u malom“. Vijeća građana (Citizens’ Assemblies) predstavljaju inovativni alat koji omogućava sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka, a u Rijeci ima savjetodavnu ulogu kroz davanje preporuka za unaprjeđenje mjesne samouprave u Rijeci i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice.

Vijeće građana Rijeke pokrenuo je Grad Rijeka. Rad Vijeća građana Rijeke priprema i koordinira Udruga za ravoj civilnog društva SMART uz podršku Grada Rijeke i Friedrich-Ebert-Stiftung Zagreb. Mi smo pružile podršku u procesu anketiranja građana i građanki, kao i facilitaciji rada u malim grupama.

Detaljan izvještaj o radu Vijeća možete pronaći ovdje: KLIK