21/03/2023

Mlade se pita - o portalu za mlade

O AKTIVNOSTI

U travnju, 9. 4. 2023. i 16. 3. 2023. provele smo tri fokusne grupe s tri grupe mladih: maloljetne (15-18 godina), mlađe punoljetne mlade (19-24 godina) i starije punoljetne mlade (25 - 30 godina). Fokusne grupe provela je naša Maša s Mirelom iz Štošta u ugodnoj atmosferi Dječje kuće, gdje smo se konzultirale s mladima kroz interaktivnu metodologiju. 

Mladi su tako imali priliku zamisliti se u ulozi urednica ili urednika portala za mlade Grada Rijeke, te su pričali o potrebnim sadržajima, kao i njihovoj organizaciji i navigaciji same stranice. Podijelili su koje portale prate - i zašto. Ono što su mladi istakli Grad Rijeka uzet će u obzir prilikom preoblike portala Moja Rijeka u ponokrvni portal za mlade, kako bi on zaista odgovarao na potrebe mladih. 

Provedbu fokusnih grupa financira Grad Rijeka.