12/10/2023

Održivo, inkluzivno i ravnopravno obrazovanje: horizontalne teme za osoblje Tehničke škole

O AKTIVNOSTI

Edukacija za nastavnike_ce Tehničke škole Rijeka održala se od 9. do 11. listopada 2023. godine. Na edukaciji je sudjelovalo ukupno 14 nastavnika i nastavnica, a rad u maloj grupi omogućio nam je mnogo razmjena mišljenja i konstruktivnih rasprava.

Cilj je bio podizanje svijesti o važnosti horizontalnih načela, promicanju ravnopravnosti spolova, zabrani diskriminacije, jednakih mogućnosti i pristupačnosti za osobe s invaliditetom te održivog razvoja. 

Edukacija je započela procjenom nastavnika_ca o postignućima na razini škole u području održivih praksi, inkluzivnosti te rodnoj osjetljivosti. Nakon zajedničke rasprave zaključeno je da se na razini škole najviše radi na temama održivog razvoja koje se često implementiraju u nastavu. 

Upoznavanje s osnovnim pojmovima vezanim uz horizontalne teme osmislile smo kroz Školski kviz. Nastavnici_e su u timovima pokušavali_e doći do točnih odgovora na postavljena pitanja. Produbljivanje znanja o navedenim temama nastavile smo drugi dan prezentacijom o teorijskim podlogama i zakonodavnom okviru. Povela se rasprava o ciljevima Agende 2030 za održivi razvoj odnosno o ciljevima koje sudionici_e uzimaju u obzir pri promišljanju ishoda učenja za učenike_ce. 

U drugom dijelu drugoga dana u goste smo pozvale voditeljicu Ureda za studente s invaliditetom Sandra Nuždić i studenticu pravnog fakulteta Aleksandru. Gošće su govorile o inkluziji na fakultetskoj razini, a studentica Aleksandra osvrnula se i na vlastito iskustvo cjelokupnog školovanja kao osobe s invaliditetom. Gošće su inspirirale sudionike_ce za postavljenje mnogih pitanja te se propitivala činjenica da neke osobe s invaliditetom zbog zdravstvenih kriterija nisu u mogućnosti upisati školu. 

Posljednji dan edukacije prezentirale smo primjere dobre prakse u području obrazovanja za održivi razvoj, inkluzivnih praksi za osobe s invaliditetom te rodno osjetljivom obrazovanju. Demonstrirale smo iskustvenu vježbu “Druga strana” čiji cilj je bio prepoznati načine na koje smo međusobno slični_e i različiti_e te raspraviti na koji način se vježba može integrirati u nastavni proces.

Posljednja aktivnost bila je vježba „LabTech“ čiji cilj je operacionalizacija ishoda učenja vezanih za horizontalne teme. Nastavnici_e su promišljali_e kako bi se horizontalne teme moglo implementirati u već postojeće planove te zaključuju da će pri planiranju nastave češće o njima promišljati.

Edukacija je završila evaluacijom koja pokazuje povećano znanje u svim područjima. Nastavnici_e procjenjuju da znaju više o definicijama održivog razvoja i njihovim dimenzijama, Agendi 2030 za održivi razvoj, važnosti inkluzivnog obrazovanja za osobe s invaliditetom te o metodama i aktivnostima za obradu tema edukacije u nastavi. Najveći pomak, za jednu ocjenu, procjenjuju u području terminologije vezane za osobe s invaliditetom te važnosti rodno osjetljivog obrazovanja.

Usporedba znanja sudionika_ca o horizontalnim temama prije i nakon edukacije (1-5)

1234

Edukaciju o horizontalnim temama provele smo u sklopu projekta „Bolji uvjeti za učenje kroz rad – Unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva“ na kojem je Tehnička škola jedan od partnera.