05/05/2022

Osvrt na konferenciju "Urbano dječje siromaštvo na području Rijeke i Gospića"

O AKTIVNOSTI

Konferencija „Urbano dječje siromaštvo na području Rijeke i Gospića“ održana je u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke 27. travnja 2022. godine. Konferencija se provela u sklopu projekta „Moje mjesto pod suncem“ kojeg provodi udruga Centar za kulturu dijaloga. Rezultati istraživanja siromaštva djece pokazuju na sve veće raslojavanje u društvu i nužnost konkretnih mjera od strane Grada Rijeka (kao i Gospića), prije svega vrednovanje strategije socijalne skrbi, osnivanje Dječjeg opservatorija Rijeka i formiranje multisektorskog foruma za informiranje i pomoć za obitelji i djecu u riziku od siromaštva.

Provedeno istraživanje ukazalo na „rupe“ u socijalnom programu

Istraživanje „Izazov siromaštva i socijalne isključenosti djece na području Rijeke i Gospića“ proveli su dr.sc. Paul Stubbs i prof.soc.pred. Gordana Šimunković te su na konferenciji predstavili rezultate i iznijeli preporuke za borbu protiv dječjeg siromaštva koji će biti predloženi kao dio Akcijskog plana za suzbijanje siromaštva djece na razini grada Rijeke. Kroz provedeno istraživanje Stubbs i Šimunković dobili su uvid u kakvim okolnostima djeca žive te su sukladno tome donijeli preporuke za suzbijanje siromaštva što je i cilj provedenog istraživanja.

Istraživanje je pokazalo da obitelji s više djece, samohrane obitelji, obitelji u kojima su roditelji dugoročno nezaposleni i imigranti imaju veći rizik od siromaštva. Istraživanje ukazuje na poteškoće s kojima se obitelji suočavaju kao što su problem stambenog pitanja i pronalazak posla. Problem se javlja kod onih obitelji koje se oslanjaju na sustav socijalne zaštite budući da on nije uvijek u skladu sa stvarnim potrebama. Stubbs napominje kako bi se društvo i politika trebali više posvetiti pitanju dječjeg siromaštva.

Kroz istraživanje su se koristile kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja te su provedene ankete, fokus grupe i polustrukturirani intervjui. U istraživanju je sudjelovalo 120 članova kućanstva s djecom, no bitno je napomenuti da nije riječ o reprezentativnom uzorku budući da uzorak sačinjavaju kućanstva koja koriste neki oblik socijalnog programa ili pomoći.

Iznesene su tri glavne preporuke, a to su istraživanje strategije socijalne skrbi, osnivanje Dječjeg opservatorija Rijeka i formiranje multisektorskog foruma.  Istraživanje strategije za socijalnu skrb provodilo bi se kroz razdoblje od 4 godine, a osnivanje Dječjeg opservatorija Rijeka provodilo bi istraživanja jednom godišnje koja bi bila temelj za usmjeravanje politike Grada. Formiranje multisektorskog foruma predstavljalo bi mjesto za informiranje i pronalaska pomoći za suzbijanje dječjeg siromaštva.

Prakse u Hrvatskoj i Norveškoj: važno je spriječiti nastanak siromaštva

Pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dr.med. Karla Mušković predstavila je socijalne programe koje provodi Grad Rijeka u cilju sprječavanja siromaštva i socijalne isključenosti djece. Istaknula je besplatno on-line psihološko savjetovanje za mlade Sve je Ok! To je portal na koji se mladi mogu anonimno javiti sa svojim problemom i dobiti stručni savjet psihologa ili psihologinje.

Izvršna direktorica istraživačke zaklade Fafo dr.polit. Tone Flotten iznijela je podatke o stopi dječjeg siromaštva u Norveškoj te ukazala na to da siromaštvo nije ravnopravno raspoređeno. Nadalje, ukazuje na to da Norveška ima visok stupanj uključenosti vlade, na lokalnoj i na središnjoj državnoj razini. Zastupljen je visok stupanj ulaganja u djecu te Flotten ističe važnost ulaganja u rani razvoj djeteta jer su tada ulaganja manje, a rezultati kvalitetniji. Navodi da je glavni problem pronalazak ravnoteže između sprječavanja i eliminiranja siromaštva. Iako je bavljenje posljedicama siromaštva lakše, njegovo bi sprječavanje donijelo bolje rezultate.

Nakon iznesenih zaključaka, osobno bih istaknula važnost političke distribucije koja se odnosi na pravedniju podjelu dobara ili novčane pomoći. Budući da je nekima potrebnije više pomoći, ključno je raspodijeliti sredstva da svatko dobije onoliko koliko mu je potrebno, umjesto svima pomoći u jednakoj mjeri bez obzira na okolnosti u kojima žive.

Autorica: Mara Klanjac