14/10/2022

Priprema, pozor... Živa knjižnica!

O AKTIVNOSTI

U četvrtak 13. 10. 2022. provele smo radionice o ljudskim pravima za učenike i učenice Učeničkog doma Lovran i Tehničke škole Rijeka kao pripremu za Živu knjižnicu, koju Udruga PaRiter organizira u tim školama do kraja godine. Na radionici u UD Lovran sudjelovalo je 11, a u Tehničkoj školi 19 učenika i učenica.

 

Ljudska prava su važna, no često apstraktna

Učenici i učenice su se upoznali s osnovnim pojmovima vezanima za ljudska prava, Poveljom o ljudskim pravima UN-a, naučili su koje pravobranitelje_ice imamo i kako im se obratiti, te informirali o vijeću učenika i učenica kao tijelu koje zastupa njihova prava u školi i učeničkom domu. Pričalo se i o razlici tolerancije i prihvaćanja koju učenici_e poznaju samo na deklarativnoj razini. Govor mržnje nešto je s čime su se gotovo svi sreli, pogotovo u digitalnom prostoru. Ljudska prava su im poznata, no teško ih povezuju sa svakodnevnim životom.

Kroz promišljanje ljudskih prava, učenici_e u Učeničkom domu Lovran su kao najvažnije izdvojili pravo na život, pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti, kao i pravo na obrazovanje. Pričali su o važnosti poštivanja svačije individualnosti, kao i obrazovanja kao načina za dolazak do boljeg života. Prepoznali su i neke načine na koji se ta prava krše, pogotovo kada pričamo o manjinama. „Svi smo mi ljudi.“, zaključili su.

U Tehničkoj školi Rijeka, kao najvažnije učenici su izdvojili pravo na život i pravo na zdravstvenu zaštitu. Pri promišljanju prava neki od njih stavili su se u ulogu donositelja odluka, pri čemu su zrcalili percipirane odlike vlasti kao korumpirane, zainteresirane samo za vlastite interese i iskorištavajuće naspram građana i građanki, što dodatno potvrđuje visoku razinu nepovjerenja u političke institucije koje je među mladima zabilježeno nizom istraživanja. „Ja mislim da se svatko mora pobrinuti sam za sebe, neće mene nitko pitati što ja mislim.“, zaključio je jedan učenik.

 

Važno je upoznati drugačije čak i kada nam se oni ne sviđaju

Učenici_e su iskazali veliki interes za Živu knjižnicu. Kratko se pričalo o osobama koje će tamo moći upoznati, pri čemu su zaključili da je važno pristojno ponašanje, otvorenost prema drugačijem iskustvu i gledanje drugih kao cjelovite osobe, a ne samo kroz neke izdvojene karakteristike. Učenici_e su kroz raspravu iznijeli niz mitova, stereotipa i predrasuda koje su zatim uspoređivali s relevantnim znanstvenim podacima, no većinom su izrazili osudu prema diskriminaciji bilo kakve vrste.

Radionice su provedene kao priprema za živu knjižnicu koju će organizirati Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter. Evaluacija je pokazala da su učenici zadovoljni radionicom, da su im obrađene teme bile zanimljive, a atmosfera ugodna. Također, kroz samoprocjenu znanja prije i nakon radionice ocjenjuju da su povećali znanje o ljudskim pravima, izgledu žive knjižnice i pitanjima koje će postaviti „živim knjigama“. Zaključci s radionice poslužili su za razgovor s odgojno-obrazovnim osobljem o tome koje teme otvorene na radionici se mogu dodatno obraditi kroz nastavu ili druge oblike rada u ustanovi.

Radionice su se provele u sklopu projekta Živa knjižnica kojeg provodi Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter u suradnji s Udrugom Delta. Projekt je financiran sredstvima Primorsko-goranske županije.