02/06/2022

(Su)djelovanje mladih u Splitsko-dalmatinskoj županiji

O AKTIVNOSTI

U utorak 31. svibnja 2022. sudjelovale smo na konferenciji "Nemoj da ti bude tlaka" u Splitu i to u online i offline izdanju!

Mladi na području SDŽ nalaze se u nepoticajnoj okolini koja ih ne uključuje u donošenje važnih odluka

Maša je sa sudionicima i sudionicama podijelila rezultate online upitnika kojim se ispitalo kako mladi u SDŽ percipiraju (mogućnosti za) sudjelovanje mladih u donošenju odluka. U krajnju obradu ušlo je 267 ispitanika_ca, od kojih je većina (njih 41%) samaca bez djece (86%), prosječnog socioekonomskog statusa sa završenom srednjom školom (42%), odnosno nekom razinom fakulteta (46%).

Općenito, mladi svoje lokalne sredine u SDŽ procjenjuju kao nepoticajne za svoj društveni angažman i procjenjuju kako gotovo uopće nemaju prilike sudjelovati u donošenju važnih odluka. Iako su mladi koji su ispunili upitnik aktivniji u volontiranju od Hrvatskog prosjeka, oblici sudjelovanja mladih u SDŽ odgovaraju pasivnijem uključivanju i nižim razinama participacije. Većina nije zainteresirana za političko djelovanje, no preko trećine ispitanih mladih je aktivno u organizacijama civilnog društva – najviše sportskog i humanitarnog tipa.

Velika većina mladih nije upoznata s radom savjeta mladih, uglavnom proporcionalno veličini grada/općine; ipak, obratilo bi mu se od trećine do polovice ispitanih mladih.Potrebno je raditi na promidžbi i vidljivosti savjeta mladih, kao i povezivanju savjeta s mladima i donositeljima odluka. Mladi su bolje upoznati s radom vijeća učenika i studentskih zborova (preko polovice ispitanih učenika_ca i studenata_ica), a nešto je veće povjerenje studenata_ica (72% bi se obratilo svom zboru) nego učenika_ca (58% bi se obratilo svom vijeću).

 "Sudjelovanje mladih u odlučivanju, savjeti mladih i lokalni programi za mlade" 

Rezultati istraživanja poslužili su za razgovor o smislenom sudjelovanju mladih, zagovaračkim potencijalima savjeta mladih i programima za mlade

Svoja iskustva podijelili su: Stipe Čogelja, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije, Ivica Rakušić, dogradonačelnik Grada Solina, Marina Kuzmanić Petreš, ured Grada Splita, Ivan Jagnić, predsjednik Savjet mladih Splitsko-dalmatinske Županije, Lea Štambuk, članica Savjet mladih Grada Splita.

Više o tome, kao i zaključke pronađite na stranicama Info zone