13/05/2022

Sudjelovale smo na Konferenciji o učenju zalaganjem u zajednici

O AKTIVNOSTI

Konferencija o učenju zalaganjem u zajednici održana je 6. svibnja 2022. u prostoru RiHuba. Organizatori konferencije iz Volonterskog Centra Udruge SMART predstavili su projekt EDUVOL- Volontiranje kao prilika za učenje, a zatim su svoja iskustva predstavile organizacije DIP, Rijeka, Volonterski centar Istra i Info-centar za mlade ZUM. Na posljetku je održana panel rasprava o dosadašnjim iskustvima i daljem razvoju učenja zalaganjem u zajednici u srednjim školama, visokom obrazovanju i udrugama. Sudionice na panelu bile su Marta Hauser iz Udruge SMART, Ana Ajduković iz Udruge LORI, Marta Berčić iz DIP-a, Rijeka, Maša Cek iz Udruge Delta te Matea Semenčić i Laura Glumac, učenice Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka.

 

Učenje zalaganjem u zajednici odnosi se na metodu poučavanja kroz aktivnosti u zajednici za njezinu dobrobit, ali također postiže se cilj ishoda učenja koje bi učenici i učenice inače savladali učenjem u školskim klupama. Izlaskom iz učionice i u doticaju sa zajednicom, učenici i učenice najbolje usvajaju znanja budući da čovjek najbolje uči kroz praksu i iskustvo. Propitkujući i rješavajući probleme s kojima se zajednica susreće, učenici i učenice aktivno promišljaju o onome što rade i kako oni sami doprinose. Ključni elementi društveno korisnog učenja su aktivnost za opće dobro, vodstvo mladih, proces učenja i refleksija na proces učenja. Mladi nisu uključeni u zajednicu u mjeri u kojoj bi mogli biti, a ova metoda učenja jedan je od načina kako poboljšati taj aspekt razvoja.

Učenje zalaganjem u zajednici može se shvatiti kao jedan od oblika volontiranja, no valja istaknuti ključne točke po kojima se stavke razlikuju. Volontiranje je dobrovoljna aktivnost koja je usmjerena na dobrobit druge osobe koja ne daje naknadu u obliku novca ili ocjena i nema promišljeni proces učenja. S druge strane, učenje zalaganjem u zajednici povezuje planirano učenje i aktivnost u zajednici. Ishodi učenja te znanja, vještine i stavovi koje se žele usvojiti definirani su prije početka rada. Učenje kroz djelovanje za dobrobit zajednice kreće s istraživanjem problema i potreba zajednice da se utvrdi na što i na koji način raditi i kako najbolje pomoći.

Projekt „Volontiranje kao prilika za učenje EDUVOL“ usmjeren je mladima i osobama koje rade s mladima kroz formalni sustav obrazovanja ili neformalno kroz organizacije. Projekt usmjerava mlade i radnike s mladima kroz proces učenja i djelovanja u zajednici. Projekt se provodi od rujna 2019. do lipnja 2022. te ga provode: Platforma volonterskih centara i organizacija iz Slovačke, Pro Vobis iz Rumunjske, Volunteering Hungary iz Mađarske, Volonterski centar Varšava iz Poljske i Udruga SMART- Volonterski centar Rijeka iz Hrvatske. Kao rezultat projekta nastala su tri priručnika; prvi je plan edukacije koji prikazuje kako provesti edukaciju o učenju zalaganjem u zajednici za radnike s mladima i nastavnike, drugi je namijenjen radnicima s mladima i nastavnicima koji im pomaže u provedbi uspješnog projekta učenja zalaganjem u zajednici, a treći je izrađen za mlade kao pomoć da što bolje iskoriste svoje sudjelovanje u projektu učenja zalaganjem u zajednici.

 

Nadahnjujući primjeri dobre prakse

Silvija Marković predstavila je projekt „DiP Green“ kroz koji su u Općini Viškovo iz livade stvorili vrt gdje su posadili biljke koje i dalje koriste. U projektu su sudjelovali studenti volonteri i mlade s poteškoćama u razvoju te su tako dobili priliku iskoristiti svoje znanje i vještine za dobrobit zajednice. Kroz projekt mladi s poteškoćama dobili su priliku za unaprjeđenje njihovih kognitivnih, socijalnih i motoričkih kompetencija kako bi bili uključeni sudionici zajednice.

Profesorica Monika Bajt Stepić predstavila je projekt „Ja i moj svijet“ koji su proveli učenici 8.razreda Osnovne škole dr. Branimira Markovića Ravna Gora. Kroz projekt dotakli su se tema mentalnog zdravlja i osjećaja jer su prethodne dvije godine obilježene velikim promjenama koje su negativno utjecale na mlade. Učenici i učenice su postavile upitnik kojim su ispitali ostale učenike i učenice o njihovim potrebama. Iz provedenih ankete došli su do rezultata da se veliki broj njih svakodnevno suočava sa stresom. Zatim su kao odgovor na potrebe učenika proveli humanitarnu akciju u školi gdje su prodavali slikovnice. Mladi su u razdoblju od ožujka do rujna 2021. imali priliku sudjelovati u projektu kroz planiranje i pripremu, implementaciju, refleksiju, evaluaciju i komunikaciju.

Projekt „Za održivu budućnost“ predstavili su volonteri iz Udruge Zum iz Volonterskog centra Istra koji provodi projekt. Mladi su uključeni u sve faze provođenja projekta, od osmišljavanja do provođenja. Predstavili su razne aktivnosti kojima su se bavili; izložba fotografija, debate, radionice i akcije čišćenja plaža. Nastoje pobuditi svijest građana i građanki o zagađenosti i navesti ih na promišljanje o promjeni svakodnevnih navika koje mogu utjecati na očuvanje okoliša.

Panel rasprava o budućnosti učenja zalaganjem u zajednici

 Na panelu su sudjelovale Marta Hauser iz Udruge SMART, Ana Ajduković iz Udruge LORI, Marta Berčić iz Udruge DIP, Maša Cek iz Udruge Delta i učenice 1. f razreda ekonomske srednje škole Matea Semenčić i Laura Glumac. Tema panela bila je primjena metode učenja zalaganjem u zajednici. Izlazak iz zidova Sveučilišta omogućuje studentima da usvoje znanja kroz djelovanje za dobrobit zajednice. Kombinacijom aktivističkog i akademskog studenti razvijaju svoje socijalne građanske kompetencije.

Na panelu su predstavili rad Udruge DIP koja se bavi uključivanjem marginaliziranih skupina u zajednicu. Udruzi pomažu volonteri studenti jer je mladima s poteškoćama potrebna mreža podrške od vršnjaka. Studentica Filozofskog fakulteta Tina Marić od ove godine volontira u DIP-u te je sa mnom podijelila svoja iskustva.

            "Volontiranje sam odabrala jer sam htjela isprobati nešto novo, dobiti neke nove vještine, ali i iskustvo. Odabrala sam DIP na prijedlog jedne prijateljice koja tamo volontira, iako nisam znala puno o organizaciji, osim da je osnovana za pružanje potpore osobama s manje mogućnosti, odlučila sam da želim biti dio toga. Volontiranjem u DIP-u naučila sam puno o mladima s poteškoćama u razvoju, te kako im Udruga pruža potporu i priliku da budu prihvaćeni u društvu. Naučila sam da su te osobe zapravo vrlo sposobne naučiti i napraviti puno toga, ali ih se baš zbog njihovih poteškoća izbacuje iz društva. Ovo volontiranje mi je upravo doprinijelo da vidim drugačiju sliku našeg društva te sam počela drugačije gledati na neke stvari koje se događaju oko mene."

Zatim, na panelu je Maša Cek iz Delte predstavila suradnju s Ekonomskom srednjom školom Mije Mirkovića u sklopu projekta „SLUSIK: učenje zalaganjem u zajednici za povećanje socijalne inkluzije djece“ s Filozofskim fakultetom u Rijeci. Učenici su proveli oblik učenja zalaganjem u zajednici nazvan PLACE kroz predmet Uvod i državu i pravo. Proveli su referendum u školi te odvojili muške i ženske wc-e (više pročitajte ovdje). Učenice su primijetile da se formalni sustav obrazovanja mijenja te da je učenje kroz praksu zanimljivije i lakše jer se više sjećaju naučenog gradiva. Istaknule su da ih je ovakav način učenja zbližio unutar razreda te su ukazale na problem nedostatka socijalizacije među svojim vršnjacima.

Projekt SLUSIK sufinanciran je od strane programa Erasmus + Europske unije, a vodi ga Europski volonterski centar (Belgija) u partnerstvu s Out of the Box International (Belgija), Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci (Hrvatska), Sveučilištem u Limericku (Irska), Sveučilište u Granadi (Španjolska), Nastavničkim fakultetom u Beču (Austrija) i Sveučilištem Matej Bel (Slovačka), kao i suradnji s Udrugom „Delta“ i Ekonomskom školom Mije Mirkovića u Rijeci.

Iz praćenja panela i slušanja o provođenju projekata koji promiču učenje zalaganjem u zajednici, osobno smatram da bi se ovakav oblik učenja trebao integrirati u nastavu kroz što više predmeta i nastavnih jedinica. Smatram da bi učenici i učenice, ali i studenti i studentice bili puno više zainteresirani za nastavno gradivo te bi ga bolje savladali. Nakon tri semestra online nastave, željno sam iščekivala kada ću moći sudjelovati u raznim radionicama i projektima uživo, a vjerujem da mnogi drugi studenti i studentice dijele moje mišljenje. Zato smatram da je upravo sada odlična prilika za što veće uključivanje mladih u zajednicu!

 

Autorica: Mara Klanjac