LoCall for YOUth : mladi za Program za mlade Grada Rijeke

O AKTIVNOSTI

LoCall for YOU(th) završio je online konferenciji putem ZOOM platforme 29. listopada 2020. godine, a okupio je tridesetak sudionika i sudionica. 

Okupljeni su se prisjetili aktivnosti projekta, osvrnuli na ostvarene ciljeve i izrazili želje za daljnjim smjerom i područjima rada s mladima u Gradu Rijeci i šire. Predstavljen je i informativan video koji sumira najvažnije aspekte i aktivnosti projekta. 

U sklopu projekta u listopadu smo održale i 2 online radionice za Vijeće učenika Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, gdje smo sa petnaest učenika i učenica promišljali ulogu i utjecaj Vijeća učenika te razrađivali njihov plan i program rada u akademskoj godini 2020./2021. 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, u okviru programa Erasmus +, Ključna aktivnost 3. Nositelj projekta bio je Grad Rijeka uz partnere Centar tehničke kulture Rijeka, Udruga Delta, Udruga gradova, Dom mladih Rijeka, a provodio se od siječnja 2019. do kraja listopada 2020. godine.